Glöm inte dem som blev kvar

Idag skriver jag och Björn Håkansson, vice ordförande i Moderaternas partiförening i Skövde, om de medarbetare som Sverige glömde kvar efter det att den svenska militära insatsen i Afghanistan krymptes till ett minimum. Det handlar om 22 tolkar, som sida vid sida med svenska soldater löst uppgifter och delat umbäranden i ISAF-styrkan. Som nu är utsatta för högoktaniga hot från de talibaner och mörka krafter som ser samverkan med allt som är utländskt som ondskefullt och förkastligt. Sverige har ett särskilt ansvar för att med asyl skydda de afghanska invånare, som varit en förutsättning för fullföljandet av svensk säkerhetspolitik på den dammiga marken i Afghanistan.

Jag har skrivit under. Det är Björn som har skrivit artikeln. Björn har dessutom själv insatserfarenhet från Afghanistan. Artikeln följer nedan.

 

Idag ska Afghanistans president, Ashraf Ghani träffa statsminister Stefan Löfvén, utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin.

Det stora antalet ensamkommande afghanska flyktingbarn som når Sverige lär stå högt på agendan under besöket. Moderaterna i Skövde tycker det är viktigt att föra samtal om utvecklingen i det krigshärjade Afghanistan. Men det finns 22 människor som Sverige lämnade kvar, och de bör vara lika högt upp på agendan för Stefan Löfvén.

Det är människor som arbetat som tolkar för svensk militär i Mazar e Sharif, och som var en förutsättning till för att våra soldater kunde genomföra det uppdrag som regering och riksdag gett dem. Det är människor som riskerat sina liv sida vid sida om svenska soldater. Nu är dessa rädda att bli dödade av talibanerna på grund av deras tidigare arbete och har sökt asyl i Sverige.

Med den akuta tolkbristen och det faktum att dessa människor har riskerat sina liv för den svenska insatsen i Afghanistan ser Moderaterna i Skövde det som en självklarhet att dessa tolkar bör få asyl i Sverige. Det är trots allt deras arbete för svensk militär som är själva orsaken till att det finns en hotbild mot dem.

Björn Håkansson (M)
Anders G Johansson (M)

Tappade uppkopplingen