Gör rätt i reformeringen av strandskyddet

Blogginlägg

 

TV4:s Nyheterna uppgav idag på morgonen att regeringen vid dagens sammanträde ska besluta om att tillsätta en utredning i syfte att reformera strandskyddsreglerna. Det är regeringens samarbetspartner Centerpartiet som fått favören att presentera denna åtgärd och det är också en centerpartist som ska leda utredningen. 

Om jag förstod partiledaren Annie Lööf rätt, är tanken att strandskyddet framledes ska tillämpas på olika sätt på olika håll i riket. Detta eftersom förutsättningarna varierar. Centerledaren anförde som exempel att medborgarna i Arjeplog vardera förfogar över 5 km strand och menade att det är orimligt att där tillämpa samma bestämmelser som i den avsevärt mer trångbodda kommunen Stockholm.

Det är en rimlig utgångspunkt. När den dåvarande borgerliga regeringen, med just en centerpartist som ansvarig miljöminister, 2009 införde nya bestämmelser rörande strandskyddet i lagstiftningen var det också tanken att underlätta för strandnära byggnationer på landsbygden. Men anmärkningsvärt nog blev det istället tvärtom avsevärt svårare och krångligare! Att en lag kommer till utifrån ett syfte som sedan motverkas genom tillämpningen av samma lag, är naturligtvis ett grovt och gravt misslyckande.

Om detta påminner några aktuella exempel i min hemkommun Skövde. Här har flera byggprojekt efter ingripande från Länsstyrelsen eller dom i Mark- och miljödomstolen försenats, fördyrats eller omintetgjorts. Skövde är sannerligen inte någon sjöstad. Fritt ur minnet är det på senare en ynklig bäck och en konstgjord damm som varit orsak till Länsstyrelsens intrång i den kommunala planeringen. Nyligen upphävde Mark- och miljödomstolen, efter en medborgares överklagande, också en detaljplan för Ekedal intill den konstgjorda badsjön i Boulognerparken.

När nu regeringen och Centerpartiet ska ta sig för att reformera strandskyddet är det i grunden lovvärt. Men se nu till att det blir rätt och gör ett noggrant arbete, så att kommunerna verkligen får möjlighet att planera och uppföra bostäder i sina attraktiva lägen. Just läge och attraktion är en viktig konkurrensfaktor för landsbygden för att lyckas locka och behålla invånare.

Makten behöver därför, menar vi moderater, flyttas från byråkraterna på Länsstyrelsernas kontor till de lokalt förtroendevalda församlingar ute i kommunerna. Det generella strandskyddet behöver avskaffas och istället endast omfatta de sjöar och vattendrag som kommunerna själva pekar ut. Ett utvidgat strandskydd endast ska komma i fråga om det behövs för att skydda speciella naturvärden.

Om utredningen landar i dessa slutsatser, bör det finnas förutsättning för att samla en bred majoritet för en ny lagstiftning i riksdagen. Därför, centerpartister, se nu till att göra rätt så att strandskyddet kan reformeras och lättas på.

LÄNK:

Centern vill ta bort det generella strandskyddet – TV 4 Nyheterna 04 juli 2019

Tappade uppkopplingen