Gör Skövde till en stabsort

För en vecka sedan skrev försvarsminister Sten Tolgfors (M) i Svenska Dagbladet om regeringens planer för att utveckla och vässa Sveriges militära förmåga. Det handlar bland annat om att återuppta den operativa planeringen för Sveriges försvar, införa ett personalförsörjningssystem som taktar med organisationens krav, öka övningsverksamheten samt att fortskaffa anskaffningen av modern materiel. Det är sammantaget en tydlig signal om att försvaret av Sverige ska planeras, förberedas och övas.

Försvarsministern tillkännagav också att regeringen avser föreslå att förmåga till militär, territoriell ledning ska inrättas på fyra platser i landet. Detta för att undvika flaskhalsar i den centraliserade ledningsstruktur, som uppstod efter nedmonteringen av invasionsförsvaret. Detta tycker vi är klokt och nödvändigt för att planering och ledning av nationella insatser ska bli verkningsfulla. Vi förutsätter att en sådan stab grupperas i Västsverige, som är Sveriges näst största befolkningscentrum efter Stockholm och Mälardalen. Vi menar också att den mest naturliga platsen då är Skövde.

Skövde är idag en av försvarets i särklass mest betydelsefulla garnisons- och skolorter och Skaraborg utgör landets största militära kluster med förband även i Karlsborg och Såtenäs. Ledning och ledarskap underlättas och utövas bäst genom närvaro och närhet till enheterna. Ur personalförsörjningssynpunkt bör det rimligtvis vara fördelaktigt att gruppera staben i en ort med befintlig, militär struktur. Inrättandet av en fullvärdig stab skulle också innebära att officerare kommer att kunna fullgöra huvuddelen av sin karriär i Skaraborg, med undantag för utlandstjänstgöring och utbildning på vissa skolor.

Vi kommer att kämpa för att Skövde och Skaraborg blir centrum för territoriell, militär ledning. Mot dessa ambitioner står i höstens val vänsteroppositionens direkt försvarsfientliga politik. I det rödgröna budgetalternativet reduceras försvarsanslaget med två miljarder kronor, vilket ofrånkomligen skulle innebära ytterligare nedläggningar av förband. Höstens val avgör därför hur den militära verksamheten i Skövde och Skaraborg ska utvecklas eller avvecklas.

ANDERS G JOHANSSON (M),
kandidat till Skövde kommunfullmäktige

STEN BERGHEDEN (M),
riksdagsledamot, Mariestad

Tappade uppkopplingen