Gratis mat? Vem betalar?

Blogginlägg

Miljöpartiet har enligt Skövde Nyheter lämnat en motion i Skövde kommunfullmäktige med krav på att s k pedagogiska luncher ska vara gratis.

En pedagogisk lunch innebär att personalen äter med eleverna och förskolebarnen. Idén är att den vuxne ska vara en förebild, som visar hur man äter och vilka regler som gäller vid en måltid. Den personal, som utspisar pedagogisk lunch, gör det på arbetstid och betalar blygsamma 15 kr för en fullvärdig måltid. Det är samma kostnad som 2008, då avgiften på måltiden infördes. För den som tjänstgör på enheter, där även frukost och mellanmål serveras, ingår även dessa måltider utan extra kostnad för arbetstagaren. Personal som äter lunch utan att vara pedagogisk, dvs äter på sin rast och inte tillsammans med barnen, betalar i nuläget 50 kr för samma mat.

15 kr för en fullvärdig måltid utspisad på tjänstetid. Är det orimligt att en anställd under dessa omständigheter faktiskt står för en del av kostnaderna för den tillagade mat han eller hon stoppar i sig? Naturligtvis inte! Sålunda utspisades också, enligt skolförvaltningens beräkningar, 740 pedagogiska måltider om dagen i Skövde kommun år 2010.

Nyligen beslutade skolnämnden om detaljbudget för 2012. Nämnden såg då allvarligt på den ekonomiska utvecklingen och beslutade att höja beredskapen för att möta de eventuella men sannolika, framtida intäktsminskningarna.  Jag har tidigare bloggat om detta. Ingen ledamot – inte ens Miljöpartiets –  hade någon avvikande uppfattning varken om posterna i budgeten eller om beredskapsåtgärderna. Men det var där och då.

Ingenting är gratis! Någon måste betala! Intäkterna från de pedagogiska luncherna är ca 2 miljoner kronor per år. Menar Miljöpartiet att skattebetalarna ska skjuta till dessa miljoner, för att anställda ska äta gratis på arbetstid? Eller menar man att de vuxnas ätande ska betalas med de pengar, som kommunen har anslagit för att våra barn ska få undervisning i skolor och förskolor? För mig smakar båda alternativen lika illa.

Tappade uppkopplingen