Käpp i hjulet

Blogginlägg

I afton har jag varit på kommunfullmäktige. Bra informationer om Teknikdelegationen och om den kommande omorganisationen för kollektivtrafiken i länet. I övrigt snabbt avdiskade ärenden. Trodde jag.

För på föredragningslistans femte punkt återfanns en motion från riksbekanta Monica Green (S) rörande en cykelväg mellan Skövde och Varnhem. Kommunalrådet Leif Walterum (C) förklarade hovsamt att det var en behjärtansvärd motion, men att det fanns andra cykelvägar som hade högre prioritet att bli byggda. Det vill säga sådana som för människor till och från arbete. Därför förordade kommunstyrelsen avslag på motionen. Plötsligt blev det liv och rörelse i S-bänken!  Efter Green följde den ene S-talaren efter den andra i en ström som aldrig tycktes sina.

Vi fick veta att om den befintliga cykelvägen på den gamla banvallen mot Varnhem asfalterades, skulle det ge nästan magiska effekter. På denna stackars väg skulle nämligen kommunens barn trampa bort en begynnande fetma, Varnhemsborna skulle ställa bilen och istället arbetspendla med miljövänlig cykel de två milen över det höga berget och turister från när och fjärran skulle hopas kring asfaltsattraktionen. Bland annat. Investeringskostnaden om åtta miljoner kronor och det årliga underhållet om 1,3 miljoner kronor bekymrade – som vanligt – de entusiastiska talarna föga. För pengar tycks aldrig vara någon trång sektor när det röda laget spelar.

I något som upplevdes som en slags bestraffning för Alliansens avoga inställning till att lägga asfalt i spenaten, tvang Green fullmäktige att avgöra frågan genom en tidsödande votering. Med röstsiffrorna 35-26 till Alliansens fördel satte fullmäktige slutligen punkt och käpp i hjulet för Green.

Tappade uppkopplingen