Håll i och håll ut, Ulf och Ebba!

Blogginlägg

Efter att även Kristdemokraterna har deklarerat att de är beredda att samtala med alla partier, inklusive Sverigedemokraterna, för att få igenom sin politik i riksdagen, stormar nu landets politiska vänster. 

Håll i och håll ut, Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson! Jag tror att en majoritet av väljarna vill ha ett politiskt klimat där partierna utformar sin politik för att hantera samhällsproblemen och agerar för att få igenom den. Jag tror att väljarna är trötta på partier som rättfärdigar sin existens med att alltid vara i opposition mot ett annat, oavsett vad saken gäller.

Jag tror att väljare vill höra mer om idéer, åsikter och sakliga, politiska förslag. Mindre om politiskt spel och uppblåsta nidbilder av motståndaren. Moderaterna har liksom Kristdemokraterna tydliga, borgerliga värderingar. Alla frågor kommer därför inte att kunna vara föremål för samtal och förhandlingar. Men flera måste kunna vara det. Och som EBT konstaterar: ”Varje förhandlingsrum har en dörr som man kan gå ut igenom”.

Att Sverige dömts till att i ännu fyra år styras av ännu en vänsterregering är olyckligt. Det är också ologiskt, eftersom det i grunden saknas majoritet för detta i den nuvarande riksdagen, liksom det gjorde i den förra. Konsekvensen av ett förändrat politiskt landskap och ett stökigare parlamentariskt läge kan och får inte vara att Sverige döms till att för evigt styras av en S-dominerad regering.

Det är mycket viktigt och angeläget att Moderaterna och Kristdemokraterna reser de borgerliga väljarnas fana, anstränger sig för att få borgerlig politik beslutad i riksdagen och söker efter möjligheter att låta en ickesocialistisk regering ta över senast efter nästa val. 

De högljudda kommentarerna efter Kristdemokraternas besked var väntade. Likaså det närmast reflexmässiga ”brunsmetandet”. Det är orättvist och det är trist. Det lägger krokben ett öppet och seriöst politiskt samtal om landets olika problem och de olika idéerna för hur de ska hanteras. Svensk politik borde kunna vara bättre än så här. Svensk politik måste bli bättre än så här.

LÄNKAR:

KD-ledaren öppnar för SD-samarbete – SVT 21 mars 2019
Ulf Kristersson: Vi ska inte särskilt förhandla med SD – SVT 22 mars 2019

Tappade uppkopplingen