Hållbara, blå försvarstankar

Blogginlägg

Jag har ett par dagars semester, som jag tillbringar i Luleå för att uppvakta min systerson, som i morgon tar studenten. Lite tid blir det över för att läsa tidningar, se TV-nyheter och surfa på nyhetsportaler.

I afton rapporterade media om att FN-observatörer beskjutits i Syrien. En vidrig handling, sannolikt syftande till att förhindra dokumentation av ännu en av skurkregimens massaker på civila syrier. Världen tycks stå handfallen och Förenta Nationerna blockeras i säkerhetsrådet av Ryssland och Kina.

Detta Ryssland har i närtid utmärkt sig genom dess generalstabschefs föga diplomatiska uttalanden i Helsingfors. Generalen uttalade att finskt deltagande i NATO-övningar, liksom finska övningar nära den finsk-ryska gränsen, ses som hot mot Ryssland. Generalen förordade istället att Finland söker militärt samarbete med den forne, ryske inkräktaren.

I media kan man vidare läsa om hur den “nyvalde” ryske presidenten markerar mot västvärlden, genom att bland annat avstå från deltagande i ett planerat G8-möte. Istället ägnar tsar Putin tid och kraft åt att vårda relationerna med de forna Sovjetrepublikerna, inklusive den brutala diktaturen Vitryssland samt Kina.

Ryssland väljer uppenbarligen en hårdare och mer konfrontatorisk linje mot västvärlden. Det är oroväckande. Mot denna bakgrund ter det sig än mer oroväckande att Sveriges överbefälhavare, hävdar att försvarsbudgeten måste förstärkas med ytterligare två miljarder kronor från 2015 för att upprätthålla dagens operativa förmåga. Jag tycker att allt detta är skarpa signaler, som måste tas på stort allvar!

Jag drar mig till minnes en rapport från 2010 och den dåvarande, moderata försvarskommittén; Blå tankar om framtidens försvar. Moderaterna skrev i denna rapport. “För att säkerställa Försvarsmaktens framtida behov behöver sannolikt försvarsanslaget ökas inom en period på 5-8-år.” Sannolikt en helt korrekt bedömning.

En av författarna var Karin Enström, som idag är försvarsminister. Det är dags att göra verkstad av rapporten. För säkerhets skull.

TIDIGARE INLÄGG:

Blå tankar om försvaret (03 JUL 10)

Etiketter

Tappade uppkopplingen