Har skolan fått underkänt?

I veckan har Lärarnas Riksförbund (LR) i en rapport presenterat hur en procent av Skövdes invånare svarat på ett antal tendentiösa frågor rörande skolan. Detta tyckande tas som intäkt för att ge Skövdes och ytterligare 20 kommuners skolor betyget underkänt.

Om Skövde kan man läsa att kommunen betalar mindre pengar än riksgenomsnittet per elev i grundskolan. Skövdes undervisningskostnader är 37 000 kr/elev jämfört med genomsnittskostnaden som är 43 700 kr/elev. LR glömmer att upplysa läsaren om att kostnadsläget skiljer sig dramatiskt kommunerna emellan. Löner och hyror är avsevärt högre i exempelvis Stockholm, som är en annan av de ”underkända” kommunerna. I huvudstaden betalar man därför också höga 60 600 kr/elev i undervisningskostnader. Det höjer förvisso genomsnittskostnaden markant, men alls icke resultatet i motsvarande grad.

Syftet med rapporten är naturligtvis inget annat än opinionsbildning. LR driver tesen att ett förstatligande av skolan är lösningen på många av skolans problem. Men är verkligen en återupprättad, centralistisk skolbyråkrati vad läraren i klassrummet främst tycker sig behöva? Knappast. Var resursfördelningssystemet under den statliga skolans tid så fullkomligt att samtliga elever då lämnade grundskolan med godkända betyg? Nej. Är staten uppenbart bättre skickad än kommunerna att lyckas med detta 2011? Jag har svårt att tro det.

I Skövde är andelen behöriga lärare i grundskolan tre procent högre än riksgenomsnittet. Andelen elever som är behöriga för gymnasieskolan är fem procent högre i Skövde än i riket. Det är i Skövde tre procent färre elever, som inte når målen i ett eller flera ämnen, än det är i landet som helhet.

Med detta är vi inte nöjda och vi slår oss inte till ro! För mig är därför frågorna om skolans innehåll, kvalitet och resultat viktigare än vem som är dess huvudman. Undervisningen ska vara bra och utföras av kompetenta lärare. Därför är det, tycker jag, mer angeläget att resonera kring hur vi använder resurserna i skolan. Inte med vilken börs vi betalar för den. För den statliga kronan är lika mycket värd och räcker lika långt som den kommunala.

Anders G Johansson (M)
Ordförande i skolnämnden, Skövde

Tappade uppkopplingen