Höj försvarsanslagen

Blogginlägg

swedenDå är det dags igen. Snart går Moderaterna in i skedet med årsmöten och stämmor. Det är då partiets medlemmar kan komma med förslag och rösta om hur de tycker att politiken ska utvecklas. Jag brukar ta tillfället i akt. Flera gånger tidigare har jag motionerat i försvarsfrågor. Det gör jag även i år då jag föreslår att Moderaterna ska verka för att nå avsevärt högre anslag till försvaret än idag. Jag menar att detta är mycket angeläget, eftersom vår värld ter sig mycket oviss och osäker, samt att Sverige sedan slutet av 1990-talet (eller rentav tidigare) oklokt nog avvecklat stora delar av sitt totalförsvar.

Således förordar jag att partiet tar sikte och korn på de två procent av BNP som är Natos målsättning för sina medlemsnationer. Om detta har jag motionerat tidigare. 2015 lade jag ett liknande förslag på Skaraborgsmoderaternas förbundsstämma, men som sedan inte nådde framgång på partistämman. Skam den som ger sig! Min förhoppning är att det försämrade säkerhetsläget ska få fler att inse det nödvändiga i att Sverige ser om sitt hus och är beredd att betala notan för den trygghet som ett robust försvar innebär.

Vidare föreslår jag att landet omgående tar itu med de investeringar i materiel, som skjutits på framtiden eller slopats helt under den tid som de politiska partierna hoppats och trott att den eviga tidens era inträtt. Jag menar att det är viktigt att detta kan ske skyndsamt och utan på bekostnad av viktig förbandsverksamhet så som övningar, skjutningar och flygtimmar. Därför bör staten låna upp medel för att beta av den underlåtenhetsskuld som uppstått efter försvarsbesluten på 2000-talet. Förslaget har jag lånat från Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M), som lanserade idén på DN Debatt. Besvärliga tider kräver särskilda lösningar.

Min ambition och min förhoppning är att vi vid Moderaternas många årsmöten och stämmor på olika håll tar en rejäl diskussion om Sveriges säkerhet och försvarspolitiken. Därför ser jag gärna att min motion, eller liknande, dyker upp på andra håll i landet. Bra idéer vinner ju på att delas.

LÄNKAR:

Motion: En ansvarsfull försvarspolitik – 2017
Vill låna för ett starkare försvar – Skövde Nyheter 11 januari 2017

Mina tidigare motioner om försvarspolitiken:

En ansvarsfull försvarspolitik – 31 maj 2015
Ett väl förberett försvar – 19 februari 2013
Motionerar för tillväxt – 20 februari 2011
Motion om militära museer – 30 januari 2011

2 Replies to “Höj försvarsanslagen”

  1. andersg skriver:

    Det håller jag med om. Anslagshöjningarna bör ske stegvis, så att Försvarsmakten och andra myndigheter kan ta emot och använda medlen ordnat och planerat. Takten och höjden på stegen bör dock FM och andra myndigheter uttrycka en idé om. Men det politiska målet om väsentligt ökade anslag bör göras tydligt och klart.

  2. Johan Höglund skriver:

    Viktigt med anslagsökningarna också. Att nästan komma upp till ca 1.5 % av bnp på 10 år kräver en anslagshöjning med minst 2 miljarder VARJE varje år. Att föra fram konkreta anslagshöjningar är viktigt tror jag.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen