Höj försvarsförmågan. Nu!

Blogginlägg

swedenGunnar Hökmarks (M) artikel på DN debatt har tagit skruv. Det är bra. I artikeln konstaterar Gunnar att Sverige sedan 2004 har fört en försvarspolitik utifrån det felaktiga antagandet att det inte längre fanns några hot. Hans förslag till åtgärd är att staten tar ett engångslån på 35 miljarder kronor för att finansiera nödvändig förnyelse och tillförsel av krigsmateriel. Alltså sådana åtgärder som staten borde ha vidtagit under åren, men som såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har avstått från.

Jag tycker att Gunnar resonerar alldeles rätt. Som en konsekvens av decennier (jag menar att förfallet inleddes tidigare än 2004) av svag försvarspolitik står Sverige idag med ett försvar som är bantat till ett minimum. Och som dessutom är extremt fredsanpassat. Försvarsmaktens organisation är designad och utrustad för att uppträdda med begränsade enheter på andra platser än Sverige. Inte för att försvara landet.

Detta måste ändras på. Läget har gradvis förändrats i och med Rysslands målmedvetna upprustning samt landets eskalerande aggressivitet och expansionistiska ambitioner. Valutgången i det amerikanska presidentvalet innebar en riktig game changer. President-elect Trump har varit tydlig med att han inte anser det vara USA:s sak att stå för Europas militära utgifter. Den tidigare självklara och starka transatlantiska länken riskerar att försvagas. De europeiska länderna måste därför ta ett ökat ansvar för den egna säkerheten. Det gör Tyskland, som har meddelat att landet kommer att höja försvarsambitionerna till att motsvara Nato:s mål om 2 % av BNP. Det borde också Sverige, vars försvarskostnader tillåtits sjunka till ca 1 %, göra.

Pengar behöver nu måste skjutas till för att försvaret ska kunna utvecklas, expandera och transformeras till att bli något som kan bidra till stabilitet, säkerhet och fred i vår del av världen. Överbefälhavaren, general Bydén, konstaterar också i DN att “avgöranden måste göras i närtid för att hantera den operativa risken på sikt”.

Enligt SVT har mitt parti, Moderaterna, ännu inte kommenterat artikeln. Jag förväntar mig verkligen att M ställer sig positivt och tar över den fana som Gunnar Hökmark rådigt har rest. Moderaterna har del av ansvaret för att det svenska försvaret befinner sig i ett minst sagt prekärt läge. Försvarspolitiken under regeringsåren lämnade mycket övrigt att önska. En välkommen kursändring har förvisso påbörjats, men riktningen måste skärpas och farten ökas. Vi moderater måste tydligt verka för ett kraftfullt återtagande av nationell försvarsförmåga.

Partiets hittillsvarande krav, att regeringen ska inkalla en ny försvarsberedning, har jag alltid funnit fantasi-, udd- och tandlöst. Det förefaller mest vara en metod för att skjuta beslut och kostnader på framtiden. Att S-MP-regeringen lovat att tillsätta en beredning 2017 är inte heller något som väcker respekt. Det som behövs nu är beslut, åtgärder och handlingskraft. Inte någon tidsödande samtalsklubb som riksdagen i slutänden ändå inte bryr sig så mycket om.

Läget är mycket allvarligt och ovisst. Det enda som är säkert är att Sveriges försvar är underdimensionerat och underfinansierat. Regering och opposition måste inleda samtal om omedelbara förstärkningar av svensk försvarsförmåga. För Moderaternas del bör Gunnar Hökmarks förslag om omedelbara investeringsmedel för krigsmaterial vara en utgångspunkt. Liksom att nå Natos målsättning om försvarsanslag motsvarande 2 % av BNP.

LÄNKAR:

ÖB om hotet: Svenska försvaret måste stärkas – DN 18 november 2016
Låna 35 miljarder för att snabbt rusta upp försvaret – DN 19 november 2016
Nya krav på jättesatsningar på försvaret – SVT 19 november 2016
Tidigare blogginlägg om försvaret

2 Replies to “Höj försvarsförmågan. Nu!”

  1. andersg skriver:

    Som jag ser det personligen borde det inte finnas några hinder. Tvärtom finns det många goda skäl att snabbt tillföra medel för materielanskaffningar. Jag håller tummarna för att även riksdagsgruppen landar i denna slutsats. Önskvärt vore att det utvecklades en bred politisk samsyn om att försvarspolitiken måste vridas om och ambitionerna skruvas upp.

  2. Thomas Stalin skriver:

    Varför gör inte moderaterna detta förslag till sitt eget. Är det fortfarabde FR pojkar som styr M? Vad hindrar M från att kräva mer anslag för att kortsiktigt kunna förverkliga försvarsbeslutet och samtidigt utreda ytterligare satsningar?

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen