Hôl i vägga

SöpenIdag manifesterades uppstarten av Skövde kommuns renovering av Stöpenskolan. Det skedde med en liten ceremoni i skolan, där jag, kommunalrådet Leif Walterum (C), oppositionsrådet Marie Ekman (S) samt elevrådsrepresentanterna Oskar och Moa med släggor slog ned varsitt stycke innervägg. Väggen var väl preparerad, varför det hela gick både smidigt och dammfritt.

Stöpenskolan uppfördes 1979. Det syns när man ser sig omkring i lokalerna. För sedan dess har inte mycket förändrats. Men nu sker det desto mer. Det brukar hävdas att kommunala och politiska processer är tröga och långsamma. Men när det gäller Stöpenskolans renovering stämmer inte det. Skolförvaltningen såg en möjlighet att tidigarelägga projektet. Politiken tog sig an den med beslutsamhet. Det som enligt ursprunglig plan skulle ske 2015 sker därför istället nu 2014. Det är jag nöjd med!

Jag är också nöjd med den lösning som har åstadkommits för att ge Stöpeneleverna en tillfällig vistelse i Ryd under den tid som renoveringen pågår. Efter en lite svajig start har nu miljöerna på Ryd- och Fjärilskolorna blivit trygg och invand vardag. En vardag som dessutom uppskattas av eleverna, som tycker att det fungerar över förväntan. Både elever och medarbetare har gjort och gör detta mycket bra!

Jag hoppas att den renoverade skolan med sitt bibliotek även framledes blir ett viktigt nav för människor i samhället Stöpen. Jag hoppas och tror att de nya lokalerna kommer att bidra till att utveckla och förstärka en redan bra och attraktiv skola. Därför kändes det riktigt bra att idag slå hôl i vägga och dra igång renoveringsarbetet. Lycka till, alla som på olika sätt är delaktiga i detta efterlängtade och viktiga projekt!

LÄNKAR:

Väggarna föll för släggan – Skövde Nyheter 24 februari 2014
Spektakulär startmedslägga – SLA 24 februari 2014

Tappade uppkopplingen