Hoppfullt om försvaret

Blogginlägg

Glädjande att höra att det råder samstämmighet i Försvarsberedningen om att förstärka det svenska försvaret och att utveckla den svenska armén! Det är något som jag personligen har argumenterat länge för och det har jag huvudsakligen gjort i motvind. Motiven för att rusta försvaret har varit obehagligt tydliga för dem som inte valt att aktivt blunda för dem. Dessvärre har beslutsfattare av allehanda kulörer länge och envist hanterat försvarsfrågan med ögonen slutna för omvärldsutvecklingen.

Resultatet av den föregående beredningen var en besvikelse och ett fiasko. Desto viktigare att svensk politik nu äntligen förefaller att ta sig samman och skaka hand om det som faktiskt rör grunden för nationens existens, säkerhet och handlingsfrihet. Men det är upp till bevis. Det gäller nu att i praktisk handling leva upp till de fagra orden i högtidstalen. Traditionellt brukar det råda diskrepans mellan försvaret uppgifter och resurser. Det är dags att ändra på det. M-KD-budgeten utgör ett viktigt steg i rätt riktning.

Tappade uppkopplingen