Hur mycket vill V och MP höja skatten?

Blogginlägg

Idag replikerar jag och Theres Sahlström (M) på V:s och MP:s genmäle i SLA (21 januari) om deras förslag om sextimmars arbetsdag. Sammanfattningsvis är det rysligt dyrt och ger försumbara effekter i utbyte. Hur kalaset ska betalas har inte V och MP ingen aning om. I alla fall har de inte berättat om det. Artikeln i sin helhet:

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har visserligen rätt på tre punkter i sin replik till oss i SLA 21/1. Arbetsmiljön är viktig att beakta, arbetsgivaren har ansvar för att medarbetare inte drabbas av ohälsa på grund av arbetet och välfärden behöver engagerad personal. Därefter går de dock vilse i ett utfall mot ledarskap inom sektorn på ett sätt som är osakligt men också osmakligt. De ställer frågor men ger inga som helst svar.

Ingen har ifrågasatt att det upplevs positivt att få lika betalt för mindre arbetstid, eller att få mer betalt för oförändrad arbetstid. Men erfarenheterna från hittillsvarande försök visar att arbetstidsförkortning inte i nämnvärd grad påverkar sjukfrånvaron. Även om en sextimmarsdag just här i Skövde, mirakulöst och mot alla odds, skulle medföra att sjukfrånvaron minskade till noll, skulle merkostnaden för detta vara 80 miljoner kronor per år. Det tycker vi är en orimlig kostnad.

Nämnden har tillsammans med sektorn, arbetsgivarutskottet och personalenheten redan vidtagit åtgärder och arbetet med uppföljning och ytterligare åtgärder fortgår kontinuerligt. För att nämna några så har grundbemanning setts över, tillgång till vikarier förbättrats genom fler anställda i bemanningspoolen och antalet medarbetare per chef minskats. Vidare har tillgången till kvalitetshandledare ökat för att ytterligare stärka arbetet med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet förblir oss svaret skyldigt. Vi tycker att Skövdeborna och personalen förtjänar att få besked om hur ni har tänkt att förslaget ska bekostas. Tänker ni er stora nedskärningar av andra välfärdsverksamheter? Eller med hur mycket är ni beredda att höja skatten?

Theres Sahlström (M)
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden Skövde

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

LÄNKAR:

Hur mycket vill V och MP höja skatten? – SLA 25 januari 2017
Vad gör M för att komma tillrätta med sjukfrånvaron – SLA 21 januari 2017
Dyrt vänsterexperiment med små vinster – SLA 14 januari 2017

Tappade uppkopplingen