I radion om försvaret

sweden

Idag sänder Sveriges Radio Skaraborg ett litet inslag, där jag uttalar mig om min syn på försvarsfrågan. Grunden och utgångspunkten är det blogginlägg, som jag publicerade den 21 juli och där jag listade ett antal åtgärder som jag ser som angelägna för att snabbt öka förmågan och säkerheten.

Rubriken är så klart smaskig, men jag vill tydligt betona att jag ser en valseger för Moderaterna och Alliansen som en förutsättning för en förstärkning och utveckling av Sveriges försvar. På vänsterkanten återfinns partier som vill kapa, reducera eller rentav avskaffa det militära försvaret. Det är med dessa som Stefan Löfvén (S) efter valet ska slå sig ned och utforma en regeringspolitik tillsammans med. Den rödgröna rörans spretiga politik har också det gemensamt att den slår hårt mot arbete och därmed urholkar statsfinanserna genom en – i varierande grad – ursinnig högskatte- och bidragspolitik. Den som på detta vis underminerar statens ekonomi kommer slå undan benen för finansiering av såväl försvaret som andra vitala samhällsfunktioner.

LÄNKAR:

Skaraborgsmoderat går emot partiet – SR Skaraborg 22 juli 2014
Omedelbara åtgärder för försvaret – blogginlägg 21 juli 2104

Tappade uppkopplingen