I radion om Nato

Idag deltog jag i en kort debatt om ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato i P4 Radio Skaraborg. Motståndare var Nils Farken (MP). Våra uppfattningar om frågan gick minst sagt isär. Tyvärr är ju frågan om att söka säkerhet genom samarbete eller inte i Sverige polariserad till en politisk konflikt mellan höger och vänster. Det borde den inte vara, tycker jag och det försökte jag också framföra i diskussionen

Nedan återfinns länk till den korta diskussionen. Tyvärr är inte kvalitén på min telefonförbindelse den bästa. Hörbarhet två.

Debatten börjar vid 11:45!

Tappade uppkopplingen