Illa tillrett valflä(S)k

Blogginlägg

Så är Almedalsveckan igång igen. Detta år följer jag spektaklet på avstånd hemifrån och det känns riktigt skönt. På måndagen var det Socialdemokraternas dag. Stefan Löfvéns stora nyhet var en avdamning av den gamla slagdängan om tak på barngrupper.  Högst 15 barn ska det gå i varje grupp, menade S-ledaren, och dessa 15 barn ska omhändertas av tre arbetstagare. Kostnaden för detta illa tillredda valfläsk beräknar Löfvén till 1,1 miljarder kronor.

Klassisk, trist S-politik. Barnen och medarbetarna förvandlas i sossarnas ovanifrånperspektiv till pinnar i ett excelark. Kvaliteten och innehållet i verksamheten får falla till föga när S-pamparna betraktar kvantitativa nyckeltal. För vad säger dessa om hur omsorgen och den pedagogiska verksamheten gestaltar sig i verkligheten? Långt ifrån allt.

Hur ser en betraktelse av Skövdes förskolor ut? Jo, här räknar vi, enligt statistiken, 5,6 inskrivna barn per årsarbetare (2013) . Det är något fler än riksgenomsnittet, vilket är 5,3 barn. Men i Skövde har vi å andra sidan gjort en kvalitativ satsning och inriktat oss mot att ha en högre andel förskolelärare i verksamheten. 68 % (målet är 75 %) av medarbetarna är högskoleutbildade i Skövde, jämfört med 53 % i riket. Det är en betydande och betydelsefull skillnad, som dock inte alls intresserar Stefan Löfvén eftersom den ju inte är kvantitativ. Men den bidrar i högsta grad till att göra tiden i förskolan meningsfull och utvecklande för våra barn. Den lägger grunden för en framgångsrik skolgång några år senare. Den är något vi kan vara och är stolta över.

Ett annat observandum rör skillnaden mellan statistik och verklighet. Antalet barn som de facto vistas i förskolan en vanlig dag är färre än antalet inskrivna. Detta eftersom barn kan vistas hemma med lediga föräldrar och emellanåt vara sjuka och så vidare. När skolförvaltningen i höstas gjorde studier av detta kom den fram till att det i verkligheten vistades endast 4,6 barn per årsarbetare i genomsnitt. Den som intresserar sig för verkligheten märker att den inte alltid ter som som excelarken antyder.

För inte så länge sedan diskuterade vi i Skövde ett av MP initierat förslag om just tak på barngrupper. I samband med det lät skolförvaltningen utreda vilka merkostnader det skulle innebära att lägga ett strikt tak om 15 inskrivna barn per barngrupp. Förvaltningen kom fram till att detta skulle kräva omfattande nyinvesteringar i lokaler till en kostnad om ca 300 miljoner kronor. Merkostnaden för att hyra och driva dessa lokaler beräknades till 42 miljoner kronor per år. Till detta skulle föras ökade personalkostnader för ca 21 miljoner kronor per år. In alles ca 63 miljoner kronor mer i årskostnad alltså. Mycket pengar.

Men Löfvén skulle väl då skjuta till pengar från statskassan? Han uppgav att reformen skulle kosta 1,1 miljarder kronor. Det är också mycket pengar. Men om man bemödar sig med att beräkna vad detta skulle innebära för Skövde är det inte längre lika imponerande. Skövdes andel av detta statsbidrag skulle landa på ca 6 miljoner kronor. Alltså knappt 10 % av vad det skulle kosta att genomföra reformen. Resterande 90 % skulle då tvingas på det lokala skattekollektivet i Skövde. Ekvationen blir ännu svårare att få ihop när man betänker att S, V och MP redan – var och en för sig – har presenterat politik, som leder till färre jobb, färre arbetade timmar, avsevärt högre skatter fast lägre skatteintäkter. Alliansen redovisade detta på ett ypperligt tydligt sätt med en rapport på måndagen.

Möjligen var det dock inte Skövde som Stefan Löfvén hade för ögonen när han karvade loss sitt valfläsk inför Almedalsveckan. Idag redovisar Aftonbladet en jämförelse mellan våra tre så kallade storstäder; de S-styrda Göteborg och Malmö samt det borgerligt styrda Stockholm. Den visar att det i S-kommunerna går 17,8 barn per avdelning. I Stockholm 14,8.

Jojo, snacka går ju. Men det blir kinkigare när tugget konfronteras med verkligheten. “S är sämst i klassen”, lyder tidningens träffande rubrik.

LÄNKAR:

Stefan Löfvéns löfte: max 15 barn i en barngrupp – SVT 29 juni 2014
Föreslår bättre förskola – men S är sämst i klassen – Aftonbladet 30 juni 2014
Jobben avgör välfärden – Alliansens rapport 29 juni 2014

Tappade uppkopplingen