Incidentberedskap

Blogginlägg

sweden

Idag har vi genom SvD fått del av ännu en besynnerlig nyhet om sakernas tillstånd i försvaret. SvD berättar om hur ryska flygstridskrafter i nära anslutning till svenskt luftrum övade angrepp mot svenska mål. Någon svensk jakt var inte i luften. Någon flygbesättning stod nämligen inte i incidentberedskap vid tiden för händelsen; den 29 mars detta år. Sverige och dess få flygdivisioner ägnade sig istället åt ett stilla påskfirande.

Jag trodde i min enfald att det över tid finns en jaktrote i beredskap för att avvisa kränkningar. Jag har under dagen fått klart för mig att denna beredskapsnivå inte upprätthölls konsekvent ens under det kalla kriget. Det hela är så klart ytterst en resursfråga. Det är dyrt att ha personal i hög beredskap ständigt och jämt. Således nöjer man sig med att följa flygföretag på radarn, men utan förmåga att med eget flyg kunna ingripa.

Jag inser att det inte finns några akuta, militära hot mot Sverige. Men jag tycker ändå att det hela är anmärkningsvärt. Jag menar att det är rimligt att Försvarsmakten, åtminstone när den faktiskt vet att det pågår en större flygövning i Ryssland, ser till att ha flygande personal i beredskap. Det handlar ju om att med aktivitet och närvaro signalera försvarsvilja och förmåga. Det är inte okej att främmande makt alldeles nära svenskt luftrum ostört övar flyganfall mot mål i Sverige!

Det är ju också så att det sedan flera år inte bara är traditionella militära hot, som vi måste har beredskap och förmåga att möta och hindra. Det vidriga angreppet på New York den 11 september 2001 genomfördes inte med några militära flygföretag. Med kapade, reguljära passagerarflygplan åstadkom terroristerna fruktansvärda, storskaliga förluster. En liknande attack skulle, vad det nu verkar, vara fullt möjlig att rikta mot Stockholm. Eller har verkligen Sverige ett så fantastiskt gott underrättelseläge kring alla olika asymmetriska aktörer, att risken helt kan avfärdas?

Slutligen är det värt att konstatera att det faktiskt fanns andra jaktflyg än de ryska i luften den 29 mars. Det var danska NATO-plan stationerade i Litauen som reagerade på de ryska farkosternas framfart mot Sverige och gick upp. Men kan vi förutsätta att NATO alltid skyndar till svensk hjälp? Det är uppenbart att det är både naturligt och angeläget att Sverige blir medlem i NATO.

LÄNKAR:

SvD 22 april 2013
Aftonbladet 22 april 2013
DN 22 april 2013
SVT 22 april 2013

Lustigt nog kommenterar inte Försvarsmakten alls nyheten på sin hemsida Försvarsmakten.se. På bloggen “Försvarsmakten kommenterar” gjordes det senaste inlägget den 8 februari! Besynnerligt!

Etiketter

Tappade uppkopplingen