Inför Folk och Försvar

Blogginlägg

swedenDet drar ihop sig till Folk och Försvars årliga kongress i Sälen.Det är dags för försvars- och säkerhetsfrågorna att tassa ur sin plats i politikens skuggiga hörn för att under ett par dagar stå i det mediala rampljuset.

Det finns onekligen mycket att belysa och diskutera på området. Som förspel till konferensen har ett antal intressanta och läsvärda artiklar publicerats i spalterna.

I DN skriver 25 svenska, mycket ansedda och respekterade officerare, ambassadörer, analytiker och säkerhetsexperter en artikel med rubriken “Låt inte rysskräcken hindra oss från att gå med i Nato“. Skribenterna understryker vikten av att Sverige ansluter sig till försvarsalliansen Nato. Argumentet att detta skulle reta Ryssland och istället öka osäkerheten, något som bland annat Stefan Löfvén (S) försöker hävda, avfärdar experterna kraftfullt: “Svenska intressen ska styra. Ett svenskt Natomedlemskap skulle medföra rysk irritation eftersom det minskar de ryska möjligheterna att militärt dominera grannländer. Men det är befängt att tro att det skulle betyda en reellt ökad krigsrisk. Ett Sverige i Nato skulle stärka säkerheten i Östersjöområdet”.

I en annan artikel i Svenska Dagbladet skriver Jan Leijonhielm, f. d. chef för Rysslandsstudierna på FOI, under på att någon svensk alliansfrihet inte utgör något skydd för en rysk aggression. Och har heller aldrig gjort det: “Moskva hade aldrig för avsikt att respektera något lands neutralitet vid ett krigsutbrott, detta är klart belagt genom öppnandet av Warszawapaktens arkiv efter det kalla krigets slut.” Författaren avslutar artikeln med konstaterandet: “Det framstår allt tydligare att det enda sättet att bemöta och avskräcka från olika former av hot är ett svenskt Natomedlemskap, och det gäller så länge som Ryssland förblir en aggressiv och oförutsägbar stat.”

Ord och inga visor. Dessvärre tycks inte befolkningen ännu tagit intryck. Av en mätning utförd av DN/Ipsos framgår att andelen Nato-positiva förvisso ökar, men att 50 % alltjämt menar att Sverige ska förbli utanför.

En hobbyanalys från min sida är att det är konsekvensen av att svenskar i decennier av politiker och myndigheter fått intrummat att neutraliteten är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Trots att vi numera vet att det var sisådär med den där neutraliteten. Det behövs uppenbarligen mer, fortsatt och bättre opinionsbildning i denna viktiga ödesfråga.

En smula förvånad blev jag, måste jag medge, över kravet på att omgående tillsätta en ny försvarsberedning, vilket framfördes av min partiledare idag. Jag har svårt att se att öppnandet av en ny samtalsklubb är det som svenskt försvar behöver nu, mindre än ett år efter att den senaste avgav sitt betänkande och tackade för sig.

Istället för att utreda, diskutera och skjuta beslut på framtiden behöver vi agera nu. Vi måste förbättra Sveriges förutsättningar för att möta de risker och hot som kommer av ett snabbt och drastiskt försämrat omvärlds- och säkerhetsläge. Vi måste utveckla en långsiktig förmåga och handlingsfrihet att kunna ta oss an oförutsedda och oönskade händelser. Det har vi inte idag. Vi står utanför det viktiga försvarssamarbetet Nato. Vår krigsorganisation är liten och behäftad med ett antal uppenbara och besvärande brister. Det senare som en konsekvens av – bland annat – att försvarsanslagen, trots omvärldsläget, sjunker till historiskt låga nivåer (mätt i andel av BNP).

Alltså: En bättre åtgärd vore att kalla till samtal om att vidta åtgärder för att öka ansträngningarna och skynda på arbetet med att göra insatsorganisationen operativ. Det tarvar mer pengar än det belopp som sattes på pränt i försvarsöverenskommelsen, varför denna bör revideras. Underlagen, som togs fram av myndigheterna inför denna, går det fortfarande att luta sig mot. Den politiska riktpunkten bör läggas över den av den dåvarande överbefälhavaren uttryckta miniminivån. Inte under.

Om detta bör partiledarna samtala. Konferensen i Sälen är ett utmärkt tillfälle för att ta fram kalendrarna och hitta mötestider. Om statsministern vägrar bör han påminnas om att han kan avsättas.

LÄNKAR:

Låt inte rysskräcken hindra oss från att gå med i Nato – DN 07 januari 2016
Sverige är i sämsta tänkbara försvarsläge – SvD 07 januari 2016
Svenska folket säger nej till Nato – DN 07 januari 2016
M vill kalla in försvarsberedning – SR 09 januari 2016
Tidigare blogginlägg om försvaret

Tappade uppkopplingen