Ingen friskola 2013

Blogginlägg

I dagarna meddelade Skolinspektionen att den beslutat avslå Raiul Wallenberg-skolans ansölan om att öppna fristående grundskola i Skövde hösten 2013. För några veckor sedan meddelade Kunskapsskolan, som har Skolinspektionens tillstånd, att den avstår från att etablera sig i Skövde. I alla fall 2013. Därmed blir det ingen ny friskola i kommunen nästa år.

Detta är en stor besvikelse för mig och Alliansen. Vi vill ge skövdeborna fler möjligheter att välja bland olika skolhuvudmäns verksamheter. Det är också vår övertygelse att förekomst av friskolor skärper konkurrensen, vilket bidrar till kvalitetsutveckling och förbättrade resultat. Att så är fallet visar för övrigt en undersökning, som publicerades i det senaste numret av Dagens Samhälle.

Skövde utmärker sig med sitt låga antal elever i fristående grundskolor. Endast 1,5 % av kommunens grundskoleelever går i fristående skola. I klartext är detta Montessoriskolan. Motsvarande andel är i riket i genomsnitt 12,6 %. I kommungruppen, dvs kommuner som i storlek och andra förhållanden är liknande Skövde, är andelen 14,1 %. De, som när ansökningarna behandlades i kommunen, skränade om “friskoleboom” är således ute och cyklar.

Det innebär att Skövde är tämligen jungfrulig terräng. Detta samt att kommunen växer och utvecklas, bör göra den fortsatt intressant för en fristående skola att etablera sig i. Det är, som jag ser det, inte fråga om utan när så sker. I kommuen har vi beredskap för detta. Vissa grundläggande anpassningar är gjorda i och med att vi 2013 gör oss av med kostsam överkapacitet i lokaler.

Även om besvikelsen just nu är stor, ger jag inte upp. Jag kommer fortsätta att signalera att Skövde välkomnar en etablering av en fristående grundskola och kommer att göra vad jag kan för att friskoleintressenter ska fortsätta att intressera sig för vår kommun. Mer kan jag och kommunen inte göra. Det är ju Skolinspektionen som har att trycka på den gröna knappen för godkänt.

Tappade uppkopplingen