Ingens fel?

Blogginlägg

Aftonbladet rapporterar att oljekraftverket i Karlshamn går för fullt sedan en vecka och slukar enorma 70 000 liter olja i timmen. Orsaken är att det råder brist på planerad elproduktion i södra Sverige. Den bristen kan givetvis direkt härledas till den vanvettiga avvecklingen av kärnreaktorer i Sverige och Tyskland.

Men inte om man frågar miljöminister Annika Strandhäll (S). ”Det är ingens fel”, förklarar ministern i samma tidning. Ingens fel? En ren tillfällighet att vi i Sverige i augusti månad, när kvicksilvret ligger kring 25 grader, är tvingade till storskalig oljeförbränning?

När ministern så försöker ge sig på en förklaring skyller hon på Putin och kriget. Och på marknaden. Att energipriserna skenade långt innan den ryska invasionen låtsas hon inte om. Inte heller att det är inhemska, korkade beslut i Sverige och Tyskland som format villkoren för den elmarknad som nu finns. Allt utifrån en överordnad politisk målsättning om att avveckla kärnkraften.

Det är visst någons fel. Ansvaret för den misslyckade, svenska energipolitiken vilar mycket tungt på Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Inga bortförklaringar i världen kan skyla över detta. Deras enorma felbedömningar och verklighetsfrånvända politik står redan Sverige och svenskarna (i alla fall dem i södra delarna av landet) dyrt. Det kommer också medföra att åtskilliga ton koldioxid kastas ut i atmosfären från Karlshamn. Helt i onödan.

Den som inte kan inse sina misstag saknar också förutsättningar att korrigera dem. Miljöministern fortsätter att giddra om havsbaserad vindkraft, trots att det inte är lösningen. Det är avsaknaden av planerbar energi som förorsakat oljeeldningen i Karlshamn. Fler väderberoende kraftverk kommer inte ändra på den saken.

Det kommer att ta tid att rätta till det som S och MP ställt till med. Det är svårare att bygga upp än att riva ned. Om en M-ledd regering får träda till kan ändå det arbetet inledas om några veckor. Annars kommer det dessvärre bli ogjort och får vi leva vidare med skenande elpriser och Strandhälls plågsamt dåliga bortförklaringar. Bevare oss. Energipolitiken är ett starkt skäl för att låna sin röst till Moderaterna i detta val.

LÄNK:

Strandhäll om oljekritiken – Aftonbladet 16 augusti 2022
Oljekraftverket i Karlshamn i gång sedan en vecka – Aftonlöadet 16 augusti 2022

Tappade uppkopplingen