Inget quick fix mot mobbning

Igår var det kommunfullmäktige i Skövde. Kvällens längsta debatt var en s k interpellationsdebatt om vad Skövde kommun gör för att motverka mobbning i skolorna. Jag svarade på det. Jag svarade att vi verkligen arbetar med detta, såväl politiskt i nämnden som handgripligen på skolorna. Trygghet och studiero är ett av de områden som vi ägnat mest kraft och intresse.

Jag avskyr mobbning! Jag avskyr kränkningar och trakasserier i allmänhet och särskilt dem som riktas mot barn och unga. Jag har egna upplevelser av utsatthet och rädsla. Jag minns oron för att hamna fel i kön till skolbussen hem, väl medveten om vilket elände en placering för långt bak kunde innebära. Jag kan själv förnimma smärtan av en s k ”Kinaknack”, när någons knogar med full kraft träffar skulten. Jag minns vanmakten och övervägandena. Vika undan, bli kallad feg och etablera sig som lovlig måltavla? Bita ifrån och riskera mer stryk från en våldsam övermakt? Eller stanna kvar, uthärda smärtan, kväva gråten och torka tårarna, medveten om att bussfärden ändå har ett slut? Den senare lösningen blev min.

Jag avskyr mobbning! Men mobbning, kränkningar och trakasserier är ingenting som löser sig genom någon mirakulös superåtgärd. Det handlar inte om något quick fix, utan om ett tålmodigt, strukturerat och medvetet arbete. Av alla! Skolverket presenterade för en tid sedan en rapport med just dessa slutsatser. Jag försökte förklara detta i debatten.

Interpellanten Egon Frid (V) menade å sin sida att det endast är en fråga om att anställa fler lärare, fler specialpedagoger, fler vaktmästare, fler fritidsledare, fler i elevhälsan, fler i måltidspersonalen. Att vräka skattepengar över skolan! Detta är enkelt att hävda, om man inte alls har att ta ansvar för varken verksamhet eller medel. Det har inte Egon Frid. Det är i sammanhanget värt att påpeka att Egon Frid aldrig någonsin presenterat någon budget innehållande de många extramiljoner, som motsvarar hans svulstiga uttalanden igår.

Detta till trots är det dock alldeles utmärkt att frågorna om trygghet och studiero diskuteras och uppmärksammas vitt och brett. För mig är de nämligen grundläggande för all verksamhet i skolan. Mobbning är ett elakt problem, som vi varken får blunda för eller trivialisera med rop på lätta lösningar.

Länkar

Egon Frids (V) interpellation
Mitt interpellationssvar

Tidigare inlägg

Gränser får inte tänjas (06 DEC 11)

FILMKLIPP FRÅN DEBATTEN

Ett svar till “Inget quick fix mot mobbning”

  1. En mamma. skriver:

    Vad kärnfullt skrivet, Anders. Det är aldrig lätt att lämna ut sig själv och sina egna upplevelser av ett sådant här livsformande problem.
    Men det visar hur stark du är som människa och hur äkta du är i din roll som förtroendevald politiker. Du behövs! Tack!

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen