Inget rundningsmärke

Blogginlägg

Igår anklagade Bjarne Medin (S) mig för att vilja ha ytterligare utredningar av Ekedal. Han påstod, med den för Medin karatäristiska vårdslösheten, att jag håller på “att ställa till så att Ekedal inte blir byggt” och att mina idéer “fördyrar”. Idag blev jag dessutom uppringd av SLA med frågor i ärendet.

Jag är ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. I och med att Katarina Jonsson har tagit time out, har jag att företräda Moderaterna på AU-sammanträdena, som hålls en gång i veckan. Övriga ledamöter är hel- eller halvtidsarvoderade och tillbringar mer eller mindre sina dagar i stadshuset.

Måndagen före mötet gick jag in på kommunwebben och hämtade hem föredragningslista och handlingar. I några av ärendena saknades det handlingar. Dessa skulle finnas tillgängliga från tisdagen, stod det att läsa. Vid mitt besök på samma webb på tisdagskvällen fanns dessa handlingar ännu inte. Förslaget till beslut förevisades istället med bildkanon på vit duk i möteslokalen på onsdagen. Jag hade frågor, ville ha mer information och jag ville rådgöra med mina partivänner. Jag yrkade på bordläggning. Bordläggning innebär att ett ärende skjuts på framtiden och återkommer i orört skick. Således inga utredningar, som Medin felaktigt hävdar.

Lösningen blev att inkalla ett extra AU-möte nu på måndag för att då genomföra föredragning och beslut. Denna lösning var alla i arbetsutskottet överens om. Det innebär att beslutsprocessen kommer att hålla tiden, men att jag och övriga får möjligheten att diskutera med dem som är insatta i ärendet. Det finns olika sätt att se på olika aspekter i detta, har jag förstått. Jag vill ha dessa belysta. Det är viktigt för mig som beslutsfattare.

Jag har inga alternativa förslag med mig i rockärmen till måndagens möte. Jag inser att processen är vid fem i tolv. Omvårdnadsförvaltningen är i stort behov av platserna på Ekedal. Lagt kort ligger. Jag ser det dock som min rättighet och skyldighet att syna detta kort, liksom andra, innan jag spelar. Jag tänker inte tillbringa min tid som förtroendevald som ett arvoderat rundningsmärke! Det vore förvisso säkert bekvämt, men inte särdeles tillfredställande.

För att undvika missförstånd vill jag här också tydligt understryka att det inte föreligger hemlighetsmakeri i kommunens hantering av frågan. Att jag inte hade tillgång till handlingarna har jag förstått beror på ett administrativt misstag. Inget konstigt eller uppseendeväckande. Det är hård arbetsbelastning på både politiker och tjänstemän i nuläget.

Etiketter

Tappade uppkopplingen