Inte nöjd

Blogginlägg

Idag fick jag veta att flytten av Stöpenskolans högstadieelever till tillfälliga lokaler i Fjärilskolan i Ryd inte alls gått så bra, som jag hade förväntat mig och haft anledning att tro. Dagen före planerad skolstart pågick fortfarande transporter, bärande och uppackning.

Tillsammans med skolchefen begav jag mig på förmiddagen till Fjärilskolan, där personalmöte pågick. Flera medarbetare var uppgivna och menade att skolstarten inte skulle kunna genomföras på ett kvalitativt godtagbart sätt. Lösningen på dilemmat blev att jag fick fatta ordförandebeslut om senareläggning av skolstarten. Jag grundade det på rektorns bedömning, eftersom det är denne som på plats har att utöva såväl det pedagogiska ledarskapet som personalansvaret. Det var ett smärtsamt beslut. För alla skoldagar är mycket viktiga och att två nu slarvats bort är inte bra, även om tiden trots allt går att ta igen för de sjuor och åttor som nu får förskjuten skolstart. För niorna börjar skolan i morgon som planerat, fast i Rydskolans lokaler.

Jag är långt ifrån nöjd.  Jag vet inte vad som har gått fel och varför. Det får naturligtvis redas ut i efterhand. Nu är det viktigaste att skolmiljön blir bra och välordnad för eleverna till måndagens skolstart.

Lärarfacken har i media vevat med hot om s k skyddsstopp i enlighet med Arbetsmiljölagen. Det tycker jag är ett märkligt agerande. Mycket kan tänkas, tyckas och sägas om den försenade flytten. Men att hävda att den utgör en “omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” är att gå till överdrift.

Etiketter

Tappade uppkopplingen