Inte på barrikaderna?

Blogginlägg

Den avdankade chefredaktören Måns Jonsson anklagar mig och andra ledamöter i skolnämnden för att ligga lågt och inte ta debatten om den nödvändiga förändringen av Skövdes skolväsende. Anklagelsen är orättvis. Jag tar debatten och jag gör det med full övertygelse, eftersom jag ser att alternativet – att inte göra någonting – skulle åsamka Skövdes samlade skolväsende svårigheter i en nära framtid. Svårigheter som skulle resa krav på än mer dramatiska åtgärder än det förslag som skolnämndens arbetsutskott nu har förordat.

Således har jag talat om detta med journalister från SLA, Skövde Nyheter, Radio Skaraborg och TV 4. Jag har samtalat med lärare, med föräldrar, med Rydsbor, med fackliga företrädare och med andra politiskt förtroendevalda. Jag har samtalat med Rydskolans elevråd vid två tillfällen och ska göra det en tredje gång. Jag har skrivit en debattartikel, vilken publicerats i SLA och i Skövde Nyheters nätupplaga. Jag har skrivit om mina bevekelsegrunder på min blogg. På onsdag ska jag diskutera frågan i Radio Skaraborg på dagen och på kvällen vid ett möte, som Föreningsrådet i Ryd anordnar. Parallellt med detta har skolförvaltningen skickat brev till berörda föräldrar och tillhandahållit saklig information via kommunens hemsida. Är det att huka? Är det att inte stå på barrikaderna? Är det att inte vara tillgänglig?

Jag är den förste att medge att jag inte är nöjd och stolt över det sätt som vi hanterat informationen i ärendet. Vår strävan var naturligtvis att berörd personal och elever skulle få informationen genom tjänsteorganisationen, inte media. Vi såg det som anständigt och angeläget. Det misslyckades vi med och det beklagar jag uppriktigt.

Jag tycker ändå att det är intressant att betrakta hur SLA självt har rapporterat i frågan. Vad har man har valt att skriva och hur man har valt att skriva det? De argument och den information reportrarna har fått genom samtal med bland annat mig, har inte återgetts i bladet. Man har istället valt ut enskilda brottsstycken ur det större och väldigt väsentliga sammanhanget. Tidningen har på så väl nyhets- som ledarplats ägnat sig åt fria spekulationer och emellanåt rena fantasier. Ivern att producera “nyheter” har drivit redaktionen långt ifrån vad som är fakta i målet.

Hur ser SLA, som Måns Jonsson företräder, på sitt ansvar för den information som tidningen delgivit de elever, föräldrar och medarbetare, som med rätta känner oro inför de föreslagna förändringarna? Det vore klädsamt om den avsuttne redaktören ägnade åtminstone några minuter åt att reflektera över sin och sin tidnings ansvar för “denna känsloladdade och upphetsade situation”.

2 Replies to “Inte på barrikaderna?”

  1. Magnus Hammar Borsch skriver:

    Väl formulerat. SLA:s ledarsida kan knappast anklagas för att ha bidragit till en nyanserad debatt, och rapporteringen på redaktionell plats tycks prioritera känsloförmedling snarare än heltäckande fakta. På det hela är det märkligt att en dominerande dagstidning i en mellanstor kommun som Skövde inte har bättre självförtroende än så.

  2. Anders Lindberg skriver:

    Visst är du, skolcefen och skolnämndens ledamöter på barrikaderna. Med dig i täten förs kampen för nödvändig förändring på många olika sätt och det med den äran!
    Kommunikation är svårt och man blir aldrig fullärd. Ni/vi har lärt en läxa hur man bör äntra barrikader. Självrannsakan på SLA är nog ett okänt begrepp.
    Det blåser på toppen ibland, stå stadigt,tappa inte fotfästet. Lycka till!

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen