Intensivt i Timmersdala

Blogginlägg

Igår gjorde jag ett besök på Timmersdala skola för att samtala om det arbete med intensiv en-till-en-undervisning som skolan bedriver sedan ett och ett halvt år tillbaka. Konceptet är utarbetat av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet.

Idén är att en elev, som inte ”knäckt koden” och därmed inte utvecklat förståelse för matematiken, får möjlighet till intensiv utbildning enskilt med en lärare. Undervisningen pågår i tiotalet veckor med ungefär en lektion om dagen. Och inte nog med det. Skolan samverkar med föräldrarna, som ansvarar för att intresset kring matematiken hålls vid liv även i hemmet. Genom ett kontrakt förbinder sig föräldrarna att ansvara för att avsätta tio minuter om dagen för att stödja sitt barns matematikutveckling. På så vis blir det en riktig kraftsamling kring barnet och dess utveckling. Samverkan mellan hem och skola sades fungera ypperligt!

Det är en lärare som står för själva intensivundervisningen av upp till tre elever. Men även övriga lärare är involverade och engagerade. Genom studiecirkel och samtal har lärarna utvecklat en gemensam syn på hur matematikundervisningen ska drivas framåt och hur man ska identifiera vilka elever det är som är behjälpta av en-till-en-undervisning. Det är rektor och lärare som själva resonerat sig fram till dessa arbetsformer och -metoder, givetvis med visst stöd av NCM.

Mycket spännande, tycker jag! Svenska elevers kunskaper och färdigheter i matematik har ju generellt försämrats över tiden. Kunskaper i matematik är, liksom kunskaper i språk, nyckeln för att kunna utveckla förståelse även för andra ämnen och därmed synnerligen viktiga. Alla åtgärder som framgångsrikt bidrar till att barn får förståelse, ser sammanhang och når sina mål är därför av intresse.

Sist men inte minst var det jättekul att samtala med en rektor och en lärare som båda sjöd av entusiasm och brann av lust och iver att utveckla barnen!

Etiketter

Tappade uppkopplingen