Jag har tagit ställning, Douglas

Blogginlägg

Cementa

“De väljer att gömma huvudet i sanden”. “De kommer säkert att skylla på vädret i efterhand. Men de vill inte ta ställning i frågan. De vågar inte”.

Mindre smickrande omdömen om Skövdes politiskt förtroendevalda tycks ha duggat ikapp med regnet när Douglas Hjalmarsson (FP) tog till orda för att recensera deras frånvaro från en av FP arrangerad rundvandring i det område, som företaget Cementa har ansökt om att få bryta kalksten i. Möjligen var det så att vätan och kölden tärde på Douglas humör. För brist på ställningstagande i frågan om täkttillståndet råder det sannerligen inte. Senast i november 2014 fastslog kommunfullmäktige sitt yttrande till mark- och miljödomstolen, som efter ju överdomstolens beslut ånyo har att pröva saken.

Yttrandet, som beslutades av en majoritet bestående av M, C, KD, S och SD (FP, MP och V var emot), inleds: “Skövde kommun tillstyrker Cementas överklagan”. Det avslutas: “Vi vidhåller, i tillägg till detta yttrande, vad som anförts i målet och har inget att erinra mot utökat täkttillstånd”. Det är ett tydligt formulerat ställningstagande, menar jag.

Från Moderaterna har vi, främst Katarina Jonsson och Torbjörn Bergman, men även jag själv, varit aktiva i den debatt som pågått av och till under i princip hela förra mandatperioden. Jag var också med när nätverket Våmbsdalen en vacker sommarkväll den 3 juni 2014 vallade runt förtroendevalda och andra intresserade i terrängen kring det tänkta täktområdet. Jag var där för att lyssna, för att ta del av informationen och för att visa min respekt för nätverkets medlemmar, även om vi hade och har olika uppfattningar. Detta var jag för övrigt inte ensam om. Det var flera politiker som deltog i promenaden, vilket också SLA:s artikel från den 4 juni vittnar om.

Nej, Douglas, jag kommer inte skylla på vädret för att jag uteblev från FP-mötet. Det var ett medvetet beslut från min sida. Jag har sett och varit i terrängen, jag har läst dokumenten och jag har debatterat frågan. I åratal. Jag har bestämt mig och jag står kvar där jag står. Att jag har landat i en annan slutsats än Douglas, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer inga FP-möten, oavsett väderlek, att kunna ändra på. Det är inte vankelmod. Det är inte att stoppa huvudet i sanden. Tvärtom. Det är konsekvens och beslutsamhet.

LÄNKAR:

Brytningsvandring kring Cementa – SLA 05 maj 2015
Skövde kommuns yttrande till Mark- och miljödomstolen – 24 november 2014
Många partier representerade – SLA 04 juni 2014
Tidigare blogginlägg om Cementa

Tappade uppkopplingen