Jag kandiderar till riksdagen

Blogginlägg

Riksdagshus_entre_2007_1

“Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge”, skaldade Heidenstam. Jag har spänt min båge. Jag har anmält mig som kandidat till Sveriges riksdag.

Jag trivs med rollen som förtroendevald. Jag vill ta ansvar och vara med och forma och utveckla samhället på ett sätt som jag tror är sunt, hållbart och framgångsrikt. Jag gillar att delta i samhällsdebatten och fäktas med mina politiska motståndare. Men också att i samtal med mina allianskamrater mejsla fram kompromisser och robusta överenskommelser.

Jag vill fortsätta med mitt politiska arbete. Jag vill helst göra det i Sveriges riksdag, där de viktigaste besluten fattas och lag stiftas. Jag tycker själv, efter att ha tänkt igenom saken länge och nogsamt, att jag är redo och lämplig för uppdraget. 

Men min lämplighet ska dessbättre bedömas av andra än mig. Under hösten detta år slutförs Moderaternas nomineringar.  Den 7-18 oktober genomför partiet två rådgivande provval; medlemmarnas respektive allmänhetens. Den 16 november beslutar en stämma med 100-talet ombud från Moderaternas olika partiföreningar i Skaraborg om hur riksdagsvalsedeln ska se ut. Slutligen är det väljarna som den 14 september 2014 ska rösta på parti och kanske kryssa kandidat. 

Jag lovar att inte spara på krut och krafter i valrörelsen! Om jag får förtroendet att kandidera på valbar plats, kommer jag att på försommaren 2014 avträda min nuvarande tjänst som valsamordnare för Moderaterna i Västra Götalands län. Därefter tänker jag under månaderna fram till valet leva snålt och på mina små besparingar. Istället ska jag ägna all min vakna tid åt att samtala med människor i Moderaternas valkampanj!

Som kandidat tänker jag kämpa för att Moderaterna och Alliansen ska få möjlighet att leda Sverige i ytterligare fyra år. Jag ber om ditt förtroende, ditt stöd och din röst för att jag ska få chansen att företräda Moderaterna och Skaraborg i Sveriges riksdag.

Etiketter

Tappade uppkopplingen