Jag står upp för försvaret

Blogginlägg

Det är en i många avseenden märklig valrörelse. Debatt om sakfrågor förekommer blott i blygsam omfattning. De stora och viktiga frågorna lyser mest med sin frånvaro. Istället är det pseudohändelser, sossarnas återkommande lögner och diverse spelteorier om regeringsfrågan som dominerar mediabilden. Det är trist och det är fattigt. En valrörelse borde vara bättre och mer innehållsrik än så.

En fråga som inte diskuteras alls är den om Sveriges säkerhet. Det finns de som rentav menar att det är lönlöst att tala om säkerhets- och försvarsfrågor i valrörelsen, eftersom dessa traditionellt inte brukar väga tungt för väljarna när de bestämmer sig för hur de ska rösta. Det må så vara. Jag menar att man i en valrörelse behöver samtala om vad man vill rörande sådant som är stort, viktigt och avgörande för framtiden.

Detta är särskilt viktigt i tider då ytterlighetspartier vinner framgång i opinionen. Partier som vill riva ner och rasera de arrangemang och samarbeten som utgör grunden för Sveriges säkerhet och välstånd. Partier som spelar Putinregimen i händerna i dess ambition att destabilisera Europa och bryta upp den transatlantiska länken. Detta är en allvarlig utveckling. Ensam är inte stark. Sverige är starkare tillsammans med andra. Om betydelsen av ett Nato-medlemskap skrev jag i veckan tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt.

Jag kommer i den sista valveckan ägna mer möda åt att samtala och informera om dessa viktiga frågor. Försvarsfrågan har alltid varit viktig för mig. När försvaret för flera år sedan sattes på undantag, prioriterades ned och av vissa betraktade som särintresse, protesterade jag och hävdade motsatsen. Jag har alltid stått upp för försvaret och det tänker jag fortsätta att göra. Numera har jag glädjen att göra det i harmoni och samklang med mitt parti, vilket har utvecklat en förnuftig, långsiktig och långtgående försvarspolitik. 

Jag kommer under den avslutande veckan att köra minikampanjen “Anders G står upp för försvaret“. Det är en uppdaterad repris från valrörelsen 2014. Den som tycker att försvaret är viktigt ska rösta på ett försvarsvänligt parti och en försvarsvänlig kandidat i valet till Sveriges riksdag.

LÄNKAR:

Folder: Anders G står upp för försvaret (pdf).

Blogg: Anders G står upp för försvaret (2014)

Nato-medlemskap förutsättning för fred och frihet – Skövde Nyheter 30 augusti 2018

Tappade uppkopplingen