Johansson tillbaka

Blogginlägg

“Johansson tillbaka som nämndordförande”. Det är SLA:s rubrik på artikeln i vilken Skövdemoderaternas ordförandeaspiranter redovisas. Johansson det är jag. Moderaternas fullmäktigegrupp har nominerat mig till ordförandeposten i Bygglovsnämnden. Jag är glad för det förtroendet och jag är tacksam för att få fortsätta att ingå i det kompetenta lag som Alliansen (i Skövde lever den) ska styra Skövde med.

Bygglovsnämnden är en ny bekantskap för mig. Min ambition är att nämnden ska fortsätta att bidra till Skövdes utbyggnad genom att hålla uppe en hög leveranstakt av bygglov, så som har skett under partivännen Magnus Hammars ordförandeskap. Som ordförande får jag också arbeta i kommunens Samhällsbyggnadsberedning, som arbetar med stads- och bostadsbyggnadsfrågor. Jag ser fram emot att vara en del av de processer som syftar till att bygga och utveckla min kära hemstad. I detta sammanhang blir det också naturligt att verka för att Skövde kommun inför brottskonsekvensbeskrivning som en del i planprocessen, något som Moderaterna förslog i sitt trygghetspolitiska program före valet.

Det är fullmäktige som utser ledamöter, ersättare och presidier vid sitt sammanträde den 26 november. De nya nämnderna tillträder vid årsskiftet.

LÄNK:

Johansson tillbaka som nämndsordförande – SLA 13 november 2018

Tappade uppkopplingen