Juholt gör bort Sverige

Idag publicerade SLA och MT/TSL nedanstående artikel. SkLT, FT och VB publicerade den i lördags. Artikeln utgår från mitt blogginlägg i frågan. Några hörde av sig och tyckte att jag skulle skicka det till tidningarna, vilket jag också gjorde. Som ett ödets ironi kom artikeln i tryck samma dag som överste Gaddafis högkvarter i Tripoli intagits av de s k “rebellerna”.

Försvarsalliansen NATO har slutligen meddelat Sverige att det inte finns behov av någon bordningsstyrka. Sedan den senaste politiska överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna ingår en sådan styrka som en del av det svenska styrkebidraget till Libyen-insatsen.

Bordningsstyrkan var ett politiskt krav från Håkan Juholt (S) för att överhuvudtaget stödja ett fortsatt svenskt deltagande i den NATO-ledda insatsen. Tillsammans med den utrikespolitiske talesmannen Urban Ahlin (S) meddelade han att den svenska flygspaningsinsatsen skulle minskas. Det som verkligen behövs i Libyen är en marin bordningsstyrka, menade herrarna.

Sedan dess har det pågått febril aktivitet för att hitta ett land, som är berett att bistå med fartyg att basera bordningsstyrkan på. Något sådant har inte gått att uppbringa. Inga länder har visat intresse och NATO har uppenbarligen inte heller sett något behov av det. Kort sagt gör den samlade militära och politiska ledningen i NATO och de i insatsen deltagande nationerna en helt annan bedömning än herrar Juholt och Ahlin.

Juholt själv säger sig vara missnöjd med sin hantering av Libyen-frågan. Det har han all anledning att vara, för det hela är generande pinsamt. Framförallt S-ledaren själv, men tyvärr också för Sverige.

Anders G Johansson (M), Skövde

Etiketter

Tappade uppkopplingen