Kickstart för kvalitet

Blogginlägg

Idag har skolnämndens arbetsutskott sammanträtt och jag höll i klubban för första gången. Vi tröskade igenom verksamhetsplanen och analysen av de faktorer som bedöms påverka framförallt nämndens kostnader 2012-14. Det gjorde vi omsorgsfullt och det tog sin lilla tid.

Glädjande var prognosen att nämnden preliminärt ser ut att göra ett resultat på i runda slängar tre miljoner kronor 2010. Då budgeten överstiger 750 miljoner kronor är detta en imponerande precision! Jag uppfattar att det finns god ekonomisk disciplin i organisationen. Detta är väldigt betydelsefullt!

På AU tog vi idag också det första steget i Alliansens ambition att höja kvaliteten i skolan. Skolchefen får i uppdrag att utreda ett förvaltningsgemensamt kvalitetsmätnings- och rapporteringssystem. Det ska vara beprövat, funktionellt och ge möjligheter för Skövde kommun att jämföra sig med – och därmed också lära sig av – kommuner som presterar goda resultat inom skolområdet. Till syvende och sist syftar detta till att förbättra resultaten i Skövdes skolor. Skolan ska ge våra barn och ungdomar de bästa förutsättningarna och förberedelserna för livet!

Jag är ivrig att nå resultat! Mina Allianskamrater är det också. Därför känns det mycket bra att på första mötet ha kickstartat kvalitetsarbetet!

Tappade uppkopplingen