Kollektivtrafiken är inte gratis

I dagens Skaraborgs Allehanda (SLA) svarar jag Vänsterpartiet om kollektivtrafiken:

”Med oss hade du åkt gratis”, hävdar den skenbart generöse Gabrjyel Blom (V) i SLA (3/9). Men kollektivtrafiken, som primärt är ett ansvar för regionen, är inte och kommer aldrig att vara gratis. Varje biljett som Västtrafik säljer är redan till hälften betalad med skattemedel. I nuläget kostar den Västra Götalandsregionen 5,6 miljarder skattekronor per år.

Bloms populistiska gratislöfte skulle, om det förverkligades, alltså fördubbla den kostnaden. Regionskatten skulle därmed behöva höjas med ca 1,24 kr per intjänad hundralapp utöver de 35 öre som Vänsterpartiet redan har föreslagit. Med det skulle en genomsnittlig undersköterska i Skövde få 400 kr mindre kvar att leva på i månaden.

Prisökningarna pressar redan de svenska hushållen. Skenande elpriser ökar bördan ytterligare. Det finns inte utrymme för omdömeslös utgiftspolitik. Den som vill stoppa oansvariga skattehöjningar ska rösta på Moderaterna.

 

Anders G Johansson (M)
riksdagskandidat, Skövde

LÄNKAR:

Kollektivtrafiken är inte gratis – SLA 06 september 2022
Med oss hade du åkt gratis – SLA 03 september 2022

Tappade uppkopplingen