Korta kvällsfunderingar

Blogginlägg

Jag har haft ett längre uppehåll i mitt bloggande. Det har varit så mycket annat att greja med i politiken och på jobbet. Sedan en vecka är jag i Stockholm och går kurs på Försvarshögskolan. Jag är i den sena timmens skrivande stund tillfälligt på rymmen från övning Viking för att i morgon leda ett sammanträde med skolnämndens arbetsutskott.

Trots bortavaron följer jag förehavandena här hemma. Det lokala bladet har ju tråkigt nog ingen webbupplaga, men som prenumerant kan man i alla fall nödigt ta del av nyheterna i pdf-format och det gör jag dagligen.

Jag har noterat att debatten håller i sig kring Sture Grönbladhs (Mp) skrivelse till nämnden med klagosång över en lärares utseende. Debatt är det i och för sig inte, för skribenterna är ensidigt emot stackars Sture. Även hans partivänner tar en efter annan avstånd från hans ogenomtänkta yttrande. Det ankommer inte på Sture Grönbladhs, eller någon annan politiker heller för den delen, att kritisera människors utseende. Han borde be läraren om ursäkt. Därmed skulle kanske saken också vara ur världen.

I dagens blad kan man läsa om upprörda föräldrar i Frösve (Stöpen). Saken rör en eventuell rockad i användningen av lokaler för förskola samt mellan- och högstadium på orten. Nämnden har inte fått ärendet på sitt bord och jag har därför inte satt mig in i möjligheter, begränsningar och alternativ.

Principiellt är frågan om användningen av våra lokaler mycket viktig. Lokalytor kostar nämligen stora pengar. Ambitionen måste vara och är att hålla dessa kostnader nere för att frigöra medel för verksamhet och personal. Därför arbetar förvaltningen ständigt med att se över och komma med förslag på hur befintliga lokaler kan användas för att tillgodose både aktuella och kommande behov. Läget är inte statiskt. Elevkullarnas storlek varierar. Vissa år är det stora kullar i förskolan och mindre i grundskolan och vice versa. Just nu är det stort behov av förskoleplatser. Sammanfattningsvis gäller det att anstränga sig för att hitta lösningar som medger bra utbildningsbetingelser till rimliga kostnader. Jag hoppas att vi ska lyckas med det.

Tappade uppkopplingen