Kraftfullt kärnkraftspaket från Moderaterna

Blogginlägg
Idag har Moderaterna presenterat ett komplett och kraftfullt åtgärdspaket för hur kärnkraften ska utvecklas för att tillgodose Sveriges ökande elbehov:
✅ Ett statligt investeringsstöd för ny kärnkraft ska införas. Staten ska garantera lån byggande av ny kärnkraft och avsätta 400 miljarder kronor för detta. Det räcker till ca 10 nya reaktorer.
✅ Planerbara energislag som kärnkraften och vattenkraften ska få ersättning för att de bidrar med stabilitet i energisystemet. Ersättningen ska betalas av de producenter som inte bidrar med stabilitet.
✅ Svenska Kraftnät ges i uppdrag att upphandla planerbar elproduktion. Ökad elproduktion i södra Sverige minskar behovet av att bygga ut elnätet för att öka överföringskapaciteten.
✅ Det ska bli tillåtet att bygga kärnkraftsreaktorer, även på platser där det i dag inte finns reaktorer. Det ska också vara tillåtet att ha fler än tio reaktorer i drift samtidigt och fler ska tillåtas investera i kärnkraft.
✅ Strålsäkerhetsmyndigheten ka få i uppdrag att fram regelverk för små, modulära reaktorer, som medger typgodkännande.
✅ Staten ska garantera att nybyggd kärnkraft får drivas och producera el under hela sin tekniska livslängd. Om staten tvingar fram en nedstängning ska ägaren få skadestånd.
✅ Det ska vara tillåtet att bygga kärnkraftsreaktorer, även på platser där det i dag inte finns reaktorer. Det ska också vara tillåtet att ha fler än tio reaktorer i drift samtidigt.
Att bygga kärnkraft medför att energitillgång säkerställs när den behövs. Kärnkraften levererar energi även när det är kallt och när det inte blåser.
Med utbyggd kärnkraft i södra Sverige sänks elpriserna med 30-45 % i södra Sverige! Elräkningen blir ånyo både förutsebar och hanterlig för konsumenterna.
Behovet av utbyggnad av kraftnäten kommer att minska om Sverige väljer kärnkraft. Nätkostnaden för vindkraft är fem gånger så stor som för kärnkraft!
Sveriges avveckling av kärnkraften har varit kontraproduktiv. Avvecklingen av Ringhals 1 och 2 beräknas ha ökat CO2-utsläppen i EU med 8 miljoner ton! Med kärnkraft möjliggörs elektrifieringen och minskad påverkan på klimatet.
Med energi till låga och förutsebara priser kan Sverige ta täten i den nyindustrialisering som möjliggörs. Nya jobb kommer att växa fram. Det är bra för tillväxten och ekonomin. Det är bra för jobben.
Tappade uppkopplingen