Krigshetsare?

Blogginlägg

Sture Grönblad, Miljöpartiets verklige veteran i Skövdepolitiken, hade i tisdagens SLA en märklig dräpa publicerad. Oblygt och oförskämt kallade han Hergus Palmquist för “krigshetsare”, då denne i en artikel i samma blad med väl underbyggd argumentation förordat ett svenskt medlemskap i Nato.

Med Grönblads svängda logik är vi många svenska krigshetsare. Det är ungefär 40 % av valmanskåren som ser ett medlemskap i försvarsalliansen som det bästa sättet för Sverige att garantera sin säkerhet. Jag är en.

Grönblad vill i sann miljöpartistisk anda inte ha något militärt försvar överhuvudtaget. Och gentemot Ryssland ska man uppträda hovsamt och underdånigt för att inte väcka den starke björnens onda blod, menar han.

Nyligen angrep Ryssland en självständig nation och ockuperade illegalt delar av dess territorium. Ukraina var inte medlem i Nato, men en majoritet av befolkningen eftersträvade ett politiskt närmande till EU. Menar Grönblad cyniskt att Ukraina har sig självt att skylla, som inte passivt accepterade att vara en nedtryckt del av den ryska intressesfären? Och hur ser han på hotet mot de baltiska staterna, vilka frigjort sig från ockupationens bojor och anslutit sig till såväl EU som Nato? Bör världen lämna dessa demokratier åt sitt öde för att blidka Putins Ryssland?

Tror slutligen Sture Grönblad att Finland hade överlevt som självständig nation, om det finska folket inte lyft vapen och heroiskt och framgångsrikt försvarat sig mot Sovjetunionens massiva och ursinniga angrepp på landet 1939?

Sverige ska självt välja sina säkerhetslösningar. Inte kröka rygg och falla undan för den ryska stormaktens påtryckningar. Det kräver att Sverige upprätthåller ett försvar som i samverkan med andra kan bidra till trygghet och stabilitet i vår del av världen.

Romaren Vegetius skrev “Om du önskar fred, rusta för krig”. Det är en slutsats som ännu är hållbar. Ett svenskt Nato-medlemskap skulle syfta till att att värna freden, tryggheten och friheten. Det vore ansvarsfullt och klokt. Ingenting annat.

LÄNKAR:

Så talar en krigshetsare – SLA 28 juli 2015
Nato gör de svaga starkare – SLA 25 juli 2015

Tappade uppkopplingen