Kurr om kameror

Skövde Nyheter skriver idag om den politiska konflikt som uppstått kring kamerabevakning i Skövde.

Bakgrunden är att Alliansen 2016 väckte ett förslag om att kamerabevaka brottsutsatta och otrygga platser i Skövde i syfte att öka tryggheten. Efter beredning föreslogs bevakning av S:t Sigfridsgatan, Hertig Johans torg, korsningen Långgatan-Rådhusgatan samt Södra Ryds centrum. Kommunfullmäktige ställde sig hösten 2017 bakom förslaget och endast Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade mot.

Länsstyrelsen avslog dock samma höst kommunens ansökan och detta på grund av den då gällande Kameraövervakningslagen. Denna lag värderade den personliga integriteten avsevärt högre än den personliga tryggheten. Lagen gjorde det i princip omöjligt att få tillstånd till bevakning av allmän plats.

Men den nya Kamerabevakningslagen trädde i kraft i augusti i år. Lagen är långt ifrån fullkomlig, men den ger ökat utrymme för kommuner att använda bevakningskameror i brottsförebyggande syfte. Därför beslutade Alliansen att fullfölja sin ambition och lämna in en ny ansökan. Detta bifölls i Kommunstyrelsen, men Socialdemokraternas ledamöter röstade som väntat emot. Och inte bara det. De underströk sin ovilja till förslaget genom att reservera sig mot beslutet.

So what? tänker någon. Beslutet gick ju igenom ändå och Länsstyrelsen har nu att ta ställning till ännu en tillståndsansökan från Skövde kommun. Ja, så är det ju. Det som förvånar mig och gör mig besviken är att Socialdemokraterna väljer att med klen motivering gå i konflikt med Alliansen om detta. Jag tycker att Skövdebornas trygghet borde vara en gemensam angelägenhet. En fortsatt utbyggnad av bevakningskameror, vilket vi moderater är positiva till, kommer att behöva genomföras i politisk strid. Sossarna lär bråka om varenda kamera. Trist och onödigt.

LÄNKAR:

Striden om övervakningskameror – S säger nej – Skövde Nyheter 08 oktober 2018

Blogg: Fler inlägg om bevakningskameror

 

6 Replies to “Kurr om kameror”

 1. andersg skriver:

  Fullmäktiges beslut innebär ett treårigt försök med kamerabevakning av de fyra platser som återkommer oftast i brottsstatistiken i Skövde.

  Kommunen har arbetar och arbetar med andra, brottsförebyggande åtgärder i samverkan med både myndigheter och civilsamhälle. Belysning och trygghetsvärdar är uttryck för detta.

  BRÅ beskriver den brottslreventiva effekten av kameror. Det är naturligtvis självklart att brott som begås mot person under inverkan av droger inte stoppas enkom av kameror. Det har ingen heller påstått, i varje fall inte jag. Men med operatörsbevakade kameror ökar förutsättningar för ingripande samt för bevisning.

 2. Lars Emnéus skriver:

  Hej igen! Det var precis det jag gjorde och BRÅ ger inget generellt stöd för en kameraövervakning. Försöken i Stockholm har gett samma resultat på ett par platser som på platser utan kameraövervakning, bl.a på Stureplan och Medborgarplatsen. Kameraövervakning är tydligen efektivast när det gäller villainbrott. Jag är självklart inte motståndare till att öka tryggheten för medborgaren men jag försöker förstå hur ni resonerar för att motivera kameraövervakning på 4 platser i Skövde. BRÅ ger ju en vägledning inför beslut att sätta upp övervakningskameror och det skulle vara intressant att höra hur kommunstyrelsen har resonerat utifrån följande punkter:
  -Börja att göra en ingående kartläggning av hur problemen ser ut
  -Analysera problemen och fundera över om det finns andra åtgärder som kan förebygga dem
  -Om kameraövervakning behövs, fundera på över hur den kan kombineras med andra brottsförebyggande metoder
  -Undersök om ansökan alternativt anmälan behöver göras och hur tekniken bäst kan användas
  -Dokumentera verksamheten löpande och utvärdera insatserna genom att exempelvis följa statistiken över anmälda brott
  Är övervakningen en permanent lösning eller är det ett försök under begränsad tid?
  Tacksam för svar

 3. andersg skriver:

  Som du säkert känner till för inte kommuner statistik över domar i brottsmål. De bevakningskameror som bidrar med bevismaterial till polisutredningar är inte heller endast i kommunal ägo och drift. Huvuddelen av de befintliga bevakningskamerorna ägs av privata näringsidkare och är monterade i butiker (motsv). Sedan investerar också Polismyndigheten i kameror, såväl fast monterade som kroppsburna.

  Du kan själv söka information om bevakningskamerors effekter i olika avseenden på bland annat Brottsförebyggande rådets hemsida.

 4. Lars Emnéus skriver:

  Tack för svar, på en del frågor. Hur många har lagförts med stöd av övervakningskameror som bevis? Finns det jämförerelsetal från andra kommuner?

 5. andersg skriver:

  Ingen kan naturligtvis med säkerhet garantera att alla gärningsmän kommer att lagföras för samtliga brott som begås inom en kameras synfält. Men sannolikheten ökar naturligtvis väsentligt om det finns bevismaterial att tillgå. Det är ju därför som Polismyndigheten själv i högre grad använder kameror. Visst ändrar buset beteende. Men kamerorna syftar ju främst till att förebygga och i andra hand dokumentera brott mot person. Jag vet inte hur du menar att dessa brott skulle genomföras annorlunda? Att bevaka fyra platser under tre års tid kostar 0,5 miljoner kronor.

 6. Lars Emnéus skriver:

  Vilka möjligheter ger ett antal kameror på några utvalda platser i Skövde? Kan vi med säkerhet garantera att personer och händelser i ett sammanhang leder till att personer lagförs? Hur många fällande domar är resultatet av de offentliga kamerornas bilder? Det är en sak att sätta upp dessa kameror, det är en annan sak att utvärdera med största möjliga säkerhet. Upprättandet av offentliga kameror kommer att innebära ett förändrat beteende hos buset och inte nödvändigtvis ett förbättrat beteende. Buset brukar anpassa sig blixtsnabbt till läget och de uppsatta kamerorna behöver inte nödvändigtvis förbättra säkerheten på de aktuella platserna. Sist men inte minst, hur mycket kommer driften och skyddet av de offentliga övervakningskamerorna att kosta skattebetalarna? Tacksammför svar.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen