Kväll på Eken

Blogginlägg

Ikväll har jag och skolchefen Anna Sundström gjort ett besök på Ekens förskola i Skövde. Besöket skedde om aftonen därför att Eken är den första förskolan i Skövde som sedan några veckor har öppet på kvällstid (om man undantar dygnetruntöppna Nyckelpigan i Ryd).

På plats fick jag möta lilla Clara, tre år, som är ett av fyra barn som emellanåt tillbringar kvällarna på Eken. Det gör hon i sällskap med kvällsansvariga Marlena Johansson, som tillsammans med förskolechefen Annika Eriksson har byggt upp och format den nya verksamheten.  Den pigga treåringen och Marlene var fullt sysselsatta och det var uppenbart att  trivdes ihop. En stunds samtal över kaffe och nybakade kakor gav mig en god bild av hur verksamheten successivt och stadigt byggs upp och utvecklas. Hur medarbetarna har lagt sig vinn om att utveckla rutiner för att åstadkomma både stimulans och trygghet för barnen. Jag blir glad och stolt när jag möter så engagerade medarbetare!

I nuläget är det alltså förhållandesvis få barn som är inskrivna för kvällsomsorg, men det förväntas bli fler efterhand som verksamheten etableras och blir mer känd. Tanken är att även fritidshemsbarn i behov av omsorg på kvällstid, ska kunna vistas på Eken.

Skolnämnden har ekonomi för upp till två morgon- och kvällsöppna enheter. Om och när Eken är fullt utvecklad är det Karstorp i norra Skövde som står på tur. Det är svårt att nu sia om huruvida vi tagit i för mycket, eller om behovet så småningom visar sig större än så. Jag förmodar dock att de allra flesta föräldrar som har möjlighet därtill, i första hand lutar sig mot “den lilla världen” för att få vardagen att gå ihop. Alltså farmor och farfar, mormor och morfar, syskon och goda vänner.

Med den kvällsöppna barnomsorgen uppfyller Skövde skollagen som säger att kommunerna “ska sträva” efter just detta. Det är jag nöjd med. Jag är också nöjd med att Skövde är en kommun som värdesätter arbetslinjen och underlättar för människor att vara i arbete. Det gör vår kommun attraktiv att bosätta sig och leva i, vilket är en förutsättning för att den ska fortsätta att växa sig tillräckligt stor och stark för att möta och klara framtiden.

LÄNK:

Skövde Nyheter om besöket (11 mars 2013)

 

Tappade uppkopplingen