Lagligt tiggeriförbud

Blogginlägg
Högsta förvaltningsdomstolen ger Vellinge kommun rätt att införa lokalt förbud mot tiggeri. Därmed har landets kommuner rätt att i sina ordningsföreskrifter besluta om att helt eller delvis förbjuda tiggeri.
 
Moderaterna i Skövde föreslog i sitt lokala trygghetspolitiska program ett förbud som skulle avgränsas till centrum och handelsområdena. Detta eftersom den då rådande rättsuppfattningen gjorde gällande att generella förbud inte var förenligt med Ordningslagen.
 
Med det juridiska hindret avlägsnat återstår ändå det politiska. När Moderaterna lanserade sitt förslag ställde sig huvuddelen av de övriga lokala partierna avvisande. I fullmäktige finns det därmed inte majoritet för ett förbud, så länge som inte andra partier omprövar sina ställningstaganden.
 
Jag tycker ändå att det är välkommet att domstolen har slagit fast att kommunerna har denna möjlighet att upprätthålla ordning i lokalsamhället. Samtidigt tycker jag att det vore bättre om förbudet gjordes generellt och reglerades i lag, så som Moderaterna har föreslagit.

LÄNK:

Tappade uppkopplingen