LAS ska reformeras

Blogginlägg

Igår (fredag) hände det en mycket viktig sak på Moderaternas partistämma i Karlstad. Stämman beslutade att uttala krav på att Lagen om anställningsskydd (LAS) reformeras.

Det är ett mycket viktigt och riktigt beslut! LAS låser på ett olyckligt vis fast den svenska arbetskraften. Men än värre bidrar den i hög grad också till att stänga människor ute från arbetsmarknaden, företrädesvis de unga och de utlandsfödda. Lagen håller också tillbaka utvecklingen av nya jobb, eftersom den innebär att ett företag genom att anställa en ny medarbetare tar en stor risk. Det är alltså en lag som hindrar, eller i vart fall bromsar, framförallt små företag att växa och att anställa fler. Det är en lag som hindrar en minskning av arbetslösheten.

M-stämmans beslut är en sund politisk återställare för Moderaterna. Partiet övergav sin problematiserande syn på LAS inför 2006 års val, då ambitionen mycket kretsade kring att styra undan politiskt jobbiga konflikter med Socialdemokraterna.

“LAS är inget större problem”, har sedan budskapet varit. Men jag har själv inte träffat så många företagare som håller med om detta. Det brukar tvärtom vara bland det första som brukar komma upp när jag frågar om vilka problem de upplever för utvecklingen av sina företag.

“Vi värnar den svenska modellen och vill låta arbetsmarknadens parter ta ansvar för reglerna” är en annan förklaringsmodell som tillkommit på senare år. När denna förkunnats av partidignitärer har jag haft svårt att avhålla mig från att sucka djupt och himla med ögonen. Det är ju för dumt.

Arbetsmarknadens parter stiftar ju inga lagar. Det gör riksdagen. Att hänskjuta ett problem, som hindrar företagande och hindrar tillväxten av jobb, till parterna innebär att kapitulera från ett mycket viktigt ansvar. Man ska också ha i åtanke att lagen vuxit fram under Socialdemokraternas långa maktinnehav. Samma parti som stått och står under ett mycket starkt och tungt fackligt inflytande.

Själv hade jag och Skövdemoderaterna en motion (8, s 56) med rubriken “reformera och modernisera LAS” med på partistämman. Den förordade att Moderaterna ska verka för att reformera LAS med den danska flexicuritymodellen som inspiration. Den avslogs dock. Ingen av de skaraborgska ombuden drog heller någon lans för den, varken i utskott eller i plenum. Jag tycker att det hade varit klokt att ge en inriktning för hur man tänker sig att tryggheten i arbetslivet framdeles ska utformas. Men jag förstår samtidigt att man inte vill låsa upp sig kring en lösning när det faktisk finns flera alternativ.

Därför sörjer jag inte slakten av min motion. Jag gläds åt den i Moderaterna återuppstådda insikten om nödvändigheten i att omdana denna lag, som ju utformades i och för en annan tid, vars närings- och arbetsliv starkt skiljer sig från det vi har idag. Och än mer det som vi ser växa fram. Jag är trygg i att Moderaternas partistyrelse finner en klok och avvägd linje för hur reformeringen ska ske. Jag utgår också från att man i Alliansen kan utstaka en gemensam kurs, nu när alla fyra partier kommit till samma grundläggande slutsats. Den att LAS måste reformeras och att det är ett politiskt ansvar att se till att så sker.

Tappade uppkopplingen