Låt Karlsborgsbanan vila i frid

Blogginlägg

I dagarna har det rått viss uppståndelse kring Karlsborgsbanan, sedan alliansvännerna i Karlsborg skrivit till regeringen och begärt att den ska riva upp Banverkets beslut om avveckling av banan. Karlsborgs kommun har, såvitt jag förstår, i tidigare formellt fattade beslut tillstyrkt avveckling. Jag har därför svårt att tro att regeringen då kan fästa vikt vid vad enskilda politiker skriver. En sådan skrivelse har ju ingen formell status alls.

I sak tycker jag att det är hög tid att faktiskt acceptera att Karlsborgsbanan inte kommer att trafikeras igen och därmed en gång för alla avföra frågan från dagordningen. Banan öppnades 1876 och byggdes främst för transporter av krigsmateriel till fästningen. Behoven och verkligheten är idag helt annorlunda. 1986 upphörde persontrafiken och 1993 godstrafiken. 2003 stängdes banan. Det finns tyvärr inget som talar för annat än att spåren ska rivas upp. Resande- och transportunderlaget är helt enkelt för litet för att motivera de stora kostnader som investering och drift innebär. Jag har åtminstone svårt att tro att man skulle komma till någon annan slutsats om man ånyo skulle utreda frågan.

Västsveriges infrastruktur är generellt sett mycket eftersatt. Investeringsbehoven är stora och många och de disponibla medlen räcker inte för att omfamna alla. Vi måste utgå från denna krassa verklighet. Det måste helt enkelt till prioriteringar och då är det rimligt att man först griper sig an de flaskhalsar och proppar som begränsar de stora flödena i Västsverige. Vi måste prioritera de investeringar som ger mest verkan för att vi ska lyfta och utveckla vår region och stärka dess konkurrenskraft!

Jag har uppfattat att det varken i Skövde eller Tibro heller finns någon större entusiasm för ett återupplivande av järnvägen. Jag har förstått att det i grannkommunen Tibro pågår detaljplanering av hur centrumområdet ska te sig efter det att rälsen är bortforslad. En ytterligare fördröjning skulle innebära pinnar i hjulen för denna utvecklingsprocess. Jag tror också att skattebetalarna i Skövde är måttligt roade av att gå in som finansiärer av en planskild järnvägskorsning över Östra leden (väg 26), vilket jag har uppfattat är en förutsättning för att banan ska kunna trafikeras.

Jag respekterar de goda ambitionerna från de entusiastiska krafter som driver värnet av Karlsborgsbanan. Hade förutsättningarna varit annorlunda hade jag varit den förste att tillskynda att sträckan ånyo trafikerades. Men den bittra verkligheten säger ju obevekligen någonting annat. Det är därför dags att acceptera nedläggningen och låta Karlsborgsbanan vila i frid.

Ett svar till “Låt Karlsborgsbanan vila i frid”

  1. krister skriver:

    minska bussturerna så tvingas fler att ta tåget,så gjorde bussbolagen när resenärna minskade på järnvägen

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen