Låt Katarina föra Skövde framåt och vidare

Inför varje val brukar det numera spekuleras om sociala medier kommer att spela en större, eller rentav avgörande roll i valkampanjen. Svaret brukar lika regelbundet vara “nej”. Fast i år tycker jag att det är lite annorlunda. De sociala medierna har utvecklats och blivit mer tacksamma att på olika vis kommunicera i. dessutom har människor i ännu högre utsträckning blivit smartphoneanvändare. För unga liksom gamla är bilder, filmer och taggningar vardagsmat.

Moderaterna i Skövde har gjort en egen liten valfilm. Det är dock ingen hobbyproduktion med någon telefonkamera inblandad. Så blev, tycker jag, resultatet också riktigt bra. Vår film är Katarinas berättelse om sina drivkrafter, sin syn på ledarskap och sina tankar om Skövdes utveckling.

Moderaterna och Alliansen i Skövde har en lyssnande, ödmjuk och modern ledare i Katarina Jonsson (M). Skicklig, målmedveten och samtidigt genuin och mänsklig. Låt Katarina föra Skövde framåt och vidare.

Tappade uppkopplingen