Lock på i snusdebatten

Snusdosa

Läser och lyssnar på Radio Skaraborgs nyhet om att idén om tobaksfri arbetstid och snusförbud i Skövde nu slutgiltigt skrotats och lagts i ett runt arkiv för dåliga idéer. Det glädjer mig så klart! Jag har hela tiden också hävdat just det; att politikerna i Skövde brukar vara balanserade och kloka. Det gäller i högsta grad Alliansen och vännen Leif (C) samt även de andra politikerna i arbetsgivarutskottet.

Jag tycker att det är bra att saken har engagerat, uppmärksammats och diskuterats. Det politiska folkhälsoperspektivet på makronivå har brutits mot den mänskliga dimensionen på individnivå och den lilla världens intresse av integritet, respekt och personlig frihet. Jag tycker också att det är bra att skillnader i tobaksbruk har blivit belysta. Att det tydligt har framgått att det är skillnad på röktobak och svenskt snus. Det är inte en och samma sak. Rökning är ju bland det farligaste och mest dödliga man kan ägna sig åt. Snuset har å andra sidan en ytterst begränsad hälsopåverkan. Det är sammanfattningsvis bra att det har framgått att det av en myriad olika skäl är tveksamt att en arbetsgivare tillåter sig att ens överväga att krångla med medarbetare för att de har en diskret påse snus under läppen.

Jag tycker att det är positivt att det har svept en protestvåg mot omotiverade inskränkningar i arbetstagares personliga frihet och integritet. Jag hoppas att vågsvallet har uppfattats även av andra beslutsfattare i riket. För i ett antal kommuner och landsting har de anställda faktiskt redan påtvingats politiskt beslutade bestämmelser som omöjliggör snusning på arbetstid. Snusförbudet föddes alltså inte i Skövde och dessvärre dog det inte där heller.

Jag känner mig till sist tvingad att kommentera mindre smickrande påståenden om att jag, och i viss mån tidningen SLA, missförstått och/eller hittat på alltihop. Så är det inte. Ordföranden i arbetsgivarutskottet förde, i ett antal olika medier, resonemang om överväganden att göra Skövde kommun till tobaksfri arbetsplats. Det är ingenting som jag har fantiserat ihop. Var och en kan lyssna på klippen och bilda sig sin egen uppfattning om den saken.

Det högoktaniga materialet fanns alltså där. Mitt lilla bidrag var att tillföra några stänk motstånd och en gnutta friktion. På så vis hettade frågan till och kom att glöda och pyra. Tills den flammade upp, övergavs och gick upp i rök. Det slutet är jag nöjd med.

Med detta hoppas jag att saken är ur världen och att jag slutligen kan lägga locket på dosan i diskussioner rörande eventuella snusförbud och andra omotiverade inskränkningar i de kommunanställdas personliga frihet i min hemkommun. Det finns så många andra frågor att engagera sig i, bevaka och driva. Men jag är beredd att fortsätta fäkta med folkhälsominister Gabriel Wikström (S) och andra snushatare och förbudsivrare. Ministerns hållning utgör inte ett hot “bara” mot den personliga friheten, utan paradoxalt nog även mot den svenska folkhälsan.

LÄNKAR:

Tidigare blogginlägg om snus.
Walterum lovar att undvika snusförbud i Skövde kommun – SR P4 26 februari 2015
Skövde kommun kan införa snusförbud – SR P4 12 februari 2015
Planen – snusförbud bland alla anställda – Aftonbladet Morgon 13 februari 2015

Tappade uppkopplingen