Lokal valfrihetsreform

Blogginlägg

Förskola 1 Foto Ulrika Vendelbo

På onsdagen sammanträdde skolnämnden i Skövde. Själva beslutsdelen gick undan och klockades på 19 minuter. Under dessa minuter hann riktigt viktiga beslut fattas. Beslut som lägger grunden för en utvecklad valfrihet i förskolan i Skövde kommun.

För drygt ett år sedan tog Alliansen i skolnämnden i Skövde initiativ till ett antal åtgärder, som syftade och syftar till att utveckla valfriheten i barnomsorgen i kommunen. Sedan dess har tjänstemännen i förvaltningen jobbat med uppdraget och de har gjort det på allra bästa sätt. Nämnden kunde på mötet fastställa mycket väl utformade dokument för hur tillståndsgivning framledes ska gå till. Med detta har vi äntligen åstadkommit förutsägbarhet, enkelhet och tydlighet i processen för hur fristående förskolor ska kunna etablera sig i Skövde. Vi har tydliggjort krav, som säkerställer kvalitén i förskolorna, oavsett vilken huvudman som förestår verksamheten. Slutligen har vi sett till att åstadkomma likvärdighet i hur kommunala och fristående förskolor betraktas, värderas och granskas.

Nämnden och förvaltningen gjort ett mycket viktigt och gediget grundarbete för att möjliggöra en ökad mångfald och valfrihet för föräldrarna i kommunen. I och med att Skövde växer uppstår behov av nya förskolor. Vår tanke är att dessa inte av nödvändighet ska ägas och drivas av kommunen. Vi menar att fristående förskolor förstärker och kompletterar utbudet. Vi vill ge förutsättningar för att utveckla en mångfald av olika former, inriktningar och storlekar inom det samlade förskoleutbudet i kommunen. Detta ökar barnfamiljernas faktiska valfrihet inom barnomsorgen. Vi tror också att en positiv konkurrenssituation är gynnsam för den totala kvalitetsutvecklingen av förskolorna i Skövde.

Möjligen kommer inte onsdagens nämndsbeslut bli föremål för några löpsedlar. Men det innebär likväl betydande förbättringar för såväl valfriheten i barnomsorgen som företagsklimatet inom servicesektorn i kommunen. Det är jag mycket nöjd med och stolt över.

LÄNK:

Alliansen ökar valfriheten i förskolan – 26 mars 2013

Tappade uppkopplingen