Lokala beslut får ej hota rikets säkerhet

Blogginlägg

swedenSverige är emellanåt besvärande besynnerligt och påminner stundom om uppochnervända världen. Idag har tydligen tekniska nämnden i Region Gotland efter mycket om och men beslutat att avslå förslaget om att hyra ut Slite hamn till det statliga ryska bolaget Gazprom. Detta energibolag som är en vital del i president Putins säkerhetspolitiska verktygslåda och som nu är i färd att projektera ännu en gasledning i Östersjön.

Det var förvisso väl att de gotländska lokalpolitikerna kom till sans och insikt i elfte timmen. För länge såg ju öns lokala socialdemokrater upplåtandet av hamnen för ryska intressen som rena rama tillväxtraketen.

Vän av ordning undrar hur det ens är möjligt att det ytterst kan vara upp till några kommunpolitiker i en lokal nämnd att till främmande makt överlämna väsentlig infrastruktur i ett område av högt säkerhetspolitiskt intresse för nationen? Över sådana ska givetvis staten ha ett starkt inflytande. Besluten hör därför hemma på regeringsnivå.

Än mer besynnerligt blir det när man betänker hur vingklippta och hårt styrda kommunerna är av staten i de flesta andra avseenden. Inte minst gäller detta på plan- och byggområdet. En kommun kan inte ge tillstånd till att uppföra en bostad med en vattenspegel inom synhåll, utan att staten, genom Länsstyrelsen, lägger sig i, bromsar och hindrar.

I Skövde blev detta synnerligen smärtsamt tydligt när Länsstyrelsen valde att lägga sig i och jävlas med den planerade bostadsbyggnationen i anslutning till Knistad. Anledningen? Något hus hade hamnat för nära en konstgjord damm på en golfbana. Hårdföra byråkrater ansåg att detta var att betrakta som strandnära boenden och valde att köra myndighetskäppar i hjulet.

Men när kommunpolitiker till synes aningslöst springer Putins ärenden och godtyckligt havererar nationell försvarsplanering, då står staten uppenbarligen makt- och tandlös. Statsråden fick kalla till informella samtal för att vädjande övertyga öns rödgröna kommunpolitiker om det okloka i att etablera ett ryskt landstigningsområde i ett av Östersjöregionens mest militärstrategiskt betydelsefulla områden.

Denna ordning är huvudlös! Lagstiftningen måste självklart ses över. Vitala säkerhetspolitiska intressen ska inte kunna hanteras godtyckligt. Regeringen måste ges utrymme och möjlighet att ingripa och häva lokala beslut som hotar rikets säkerhet. Detta vore en både rimlig och vettig avgränsning av det så kallade kommunala självstyret.

Tappade uppkopplingen