Luftslott ger inga bostäder

Blogginlägg

BostadIdag var jag ute och gick i rask takt varvet runt Billingehov, Aspö och Frostaliden. Kallt, klart och uppfriskande!

Uppfriskande är det också att passera förbi de byggarbetsplatserna i området, där det i veckorna sjuder av liv. Vid Aspö skjuter byggnaderna i höjden och på Frostaliden pågår markarbeten för att bereda plats för nya bostäder. Det är bra och viktigt att dessa nya, attraktiva byggnader kommer till.

I Skövde planeras det för närvarande fler bostäder än aldrig förr. 2015 utfärdades ca 400 nya bygglov i kommunen. Så många har aldrig presterats förut. Men 2016 är prognosen ännu högre! Skövde räknar med att utfärda 600 nya bygglov under året.

På debattsidan i det lokala bladet försöker sossarna hävda att det byggs för lite och framförallt av det allmännyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder, som är en stor och dominerande aktör på den lokala hyresmarknaden. De hävdar att Skövdebostäder hålls tillbaka av Alliansen i stadshuset. Det är naturligtvis fel och nonsens. Skövdebostäder fortsätter att bygga bostäder och ska fortsätta med det. Något ägardirektiv utgör inget hinder för detta. Bolaget är ännu långt ifrån taket, som syftar till att vi ska ha en välmående, lokal bostadsmarknad i Skövde. En marknad där fler byggherrar och ägare investerar i, bygger och förvaltar hyresbostäder.

En klok, lokal bostadspolitik är nödvändig för att i möjligaste mån parera en undermålig nationell bostadspolitik. För den svenska bostadsmarknaden är verkligen havererad. Liberalernas partiledare Jan Björklund sammanfattade träffsäkert läget: “Sveriges bostadsmarknad präglas av för lite bostäder och för lite marknad”. Krångliga regler och långa beslutstider leder till höga kostnader och stora risker för den som vill bygga. Överreglerade hyror medför dålig lönsamhet i byggprojekten och hindrar rörligheten på det som kallas för bostadsmarknaden. Konsekvensen är en eskalerande bostadsbrist och en växande svartmarknad.

Den som har rätt kontakter kan ändå alltid navigera sig framåt. Sådana som till exempel är tjenis på arbetarrörelsens fackpampar, vilka kan fördela attraktiva boenden inom ramen för sitt gunstlingssystem. Men för oss vanliga dödliga är det svårt att ta oss fram till och över tröskeln till ett eget bo.

När jag idag passerade byggkranarna i Aspö slog det mig att stadens socialdemokrater varit starka och högljudda motståndare till denna byggnation. Så sent som 2011 knorrade man och ville med en lokal folkomröstning hindra framväxten av nya bostäder. Då motverkade man att Skövde kommun exploaterade centralt belägen mark för att möjliggöra för just Skövdebostäder att bygga nya bostäder.

Det var då det. Nu skriver man istället och gnäller för att det byggs för lite. Sådana ihåliga politiska luftslott leder inte till några bostäder. Om man inte är fackpamp förstås.

LÄNK

Tidigare inlägg om bostadspolitik.

Tappade uppkopplingen