M bör satsa mer på försvaret

Blogginlägg

sweden

Idag publicerar SLA min och Martin Odenös artikel om försvaret. Bakgrunden är en motion som Moderaterna i Skövde väcker på Moderaterna i Skaraborgs förbundsstämma i Mariestad den 30 mars:

Svensk försvarspolitik har under de senaste decennierna tagit sin utgångspunkt i en alltför drömsk och skönmålande världsuppfattning. Den dystra verkligheten har visat sig bli en annan. Ett utåtagerande, offensivt och krigiskt Ryssland har radikalt förändrat säkerhetssituationen i vår del av världen. Det är fundamentalt viktigt att svensk försvarsförmåga nu utvecklas och anpassas för att möta sam- och framtidens risker och hot.

Efter ett förlustval är det tid för självrannsakan och att pröva och omvärdera partiets politik. Vid Moderaternas förbundsstämma i Mariestad den 30 maj lyfter partiföreningen i Skövde med en motion än en gång försvarsfrågan. Vi menar att det nu är hög tid för Moderaterna att formera en politik som syftar till att förstärka den svenska försvarsförmågan.

Sveriges säkerhet i en globaliserad värld förutsätter samverkan med andra. Vi välkomnar därför att Moderaternas partiledning nu mer medvetet än någonsin förr driver frågan om en svensk anslutning till Nato. Det är angeläget att med en kraftfull opinionsbildning tvinga Socialdemokraterna och den svenska vänstern att göra upp med sin omotiverade beröringsskräck till förvarsalliansen och därigenom bana väg för ett folkligt förankrat medlemskap.

Men i översynen och renoveringen av Moderaternas försvarspolitik är denna kursändring inte nog. Det krävs kraftfulla insatser för att lyfta Sveriges nationella försvarsförmåga, vilken är uppenbart otillräcklig för att möta de risker och hot som kommer av det försämrade omvärldsläget. Den av riksdagen 2009 beställda insatsorganisationen är både tveksamt sammansatt och framförallt underdimensionerad för att kunna försvara Sverige. Därtill kommer att den inte beräknas vara operativ inom överskådlig tid. Det saknas helt enkelt pengar! Den nyligen ingångna försvarsöverenskommelsen ändrar inte på detta. Underfinansieringen kvarstår fast på en justerad nivå.

Vi vill höja och tydliggöra försvarsambitionerna genom att ta sikte på det ekonomiska mål som Nato har satt för sina medlemsländer. Målet, som är just ett mål och inte ett krav, är att länderna ska avsätta två procent av BNP för försvarskostnader. Det skulle innebära att de svenska försvarskostnaderna, vilka nu motsvarar ca 1,1 procent av BNP, i det närmaste skulle fördubblas och föras upp till den nivå som rådde vid det kalla krigets slut i begynnelsen av 1990-talet.

Vi ser denna ambitionsökning som både nödvändig och angelägen och dessutom som ett logiskt och konsekvent sätt att fullfölja idén om ett Nato-medlemskap. Mer resurser behövs, menar vi, för att utveckla och utvidga insatsorganisationen, för att anskaffa relevant materiel i erforderlig mängd, för att regelbundet genomföra kvalificerade övningar samt för att återta och bygga upp de kompetenser och förmågor vilka avvecklades eller tilläts förfalla under Försvarsmaktens strategiska timeout under 2000-talets början.

Sverige behöver ett starkt och pålitligt försvar. Det är dags för Moderaterna att återta ledartröjan i försvarspolitiken.

 

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Skövde

Martin Odenö (M),
partiföreningens ordförande, Skövde

LÄNK:

SLA 30 maj 2015

Etiketter

Tappade uppkopplingen