M möter utmaningar med Alliansen

Blogginlägg

I dagens SLA svarar jag och Martin Odenö (M) på Malin Wadmans (S) falska påstående om att Moderaterna inlett samarbete med SD. 

Malin Wadman ljuger när hon påstår att Moderaterna har för avsikt att samarbeta med Sverigedemokraterna (SLA 6/2). Det är fel. Vårt regeringsalternativ heter Alliansen. Det är i detta partnerskap som vi utvecklar vår politik för ett bättre Sverige. Det är i denna krets som vi förhandlar. Det är i denna konstellation som vi vill regera Sverige.

Vi har ej för avsikt att regera med varken SD eller V, vilka är ytterlighetspartier som båda är präglade en samhällssyn som är fjärran vår. Men vi utesluter inte att i enskilda frågor söka stöd bland samtliga riksdagspartier, om det finns förutsättning för att vinna majoritet. Sådana samtal måste kunna föras i riksdagen och i utskotten.

Varje parti i riksdagen har att bestämma hur det röstar. Det är riktigt att en gemensam alliansbudget skulle ge även SD möjlighet att rösta för den. Vi menar att det är och vore orimligt att avstå från att lägga förslag, som är viktiga för Sverige, av rädsla för hur något annat parti skulle kunna agera. Vår ambition är att få igenom mer av konstruktiv politik.

För medan Malin Wadman och Socialdemokraterna fortsätter att ägna Sverigedemokraterna sitt fulla intresse, ligger vårt engagemang istället i att angripa och lösa samhällsproblemen. Vi bekymras över att otryggheten i Sverige breder ut sig och hela stadsdelar har tillåtits tas över av kriminella gäng. Vi menar att det är oacceptabelt att en miljon människor i vårt land är beroende av bidrag istället för att arbeta. Och vi tycker att det är ohållbart att tusentals unga människor årligen lämnar grundskolan utan godkända betyg och därmed riskerar ett liv i utanförskap.

Detta är problem som inte kan lämnas orörda. Detta är problem som inte kan skjutas på framtiden. Detta är problem som måste angripas och hanteras nu. Därför menar vi att Sverige inte kan fortsätta med en regering som står passiv, handfallen och delvis rentav försämrar situationen. Moderaterna vill därför att Alliansen i riksdagen lägger fram en gemensam budget och gemensamma förslag som för Sverige i en hållbar riktning.

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

Martin Odenö (M)
partiföreningens ordförande, Skövde

LÄNKAR:

M möter utmaningar i Alliansen – SLA 20 februari 2017
Moderaternas ömma SD-tå – SLA 06 februari 2017
Wadmans indignation tonar falskt – SLA 02 februari 2017
Skrämmande vändning av M – SLA 01 februari 2017

Tappade uppkopplingen