M-politik för landsbygden

Blogginlägg

Idag presenterade Moderaterna sin landsbygdspolitiska plattform. Ett i huvudsak klokt dokument med en beskrivning av en angelägen politik. Det finns vissa naturliga svårigheter i att definiera en generell landsbygdspolitik. Landsbygden i Norrlands inland är väsensskild från den landsbygd som Skaraborg utgör. Detta bidrar kanske till att några punkter inte föll mig omedelbart på läppen. T ex tycker jag att förslaget om “landsbygdslots” är något krystat.

Men ansatsen är viktig och god. Sverige är inte bara Stockholm, eller för den delen Göteborg eller Malmö. Jag är glad att Moderaterna verkligen ser, beskriver och tar sig an de problem som berör så många människor utanför storstadsområdena. Jag menar att valet står mellan en moderatledd allians, som värnar landsbygden, och en vänsterkartell som för en direkt glesbygdsfientlig politik.

Tydligast är konfliktlinjen i frågan om bensinskatt. Här driver vänsterpartierna en skattehöjning som, med momsen inräknad, skulle medföra en skattehöjning om över 60 öre litern. Skatten drabbar inte storstadsborna särdeles hårt. De har i regel korta resavstånd och en väl utbyggd kollektivtrafik. En bensinskattehöjning är därmed en skatt på boende utanför storstadsregionerna.

En annan viktig fråga är infrastrukturen. Nyligen har regeringen riktat 61 miljarder kronor för projekt i Västsverige. Kritikerna, vilka – har jag noterat – även inbegriper den lokala TV4-stationen i Skövde, gnäller för att paketet inte innebär någon större utbyggnad av vägarna i Skaraborg. De blundar då för det faktum att E20 får sin största utbyggnad på decennier genom att sträckan Göteborg-Herrljunga byggs ut till fyrfältsväg. De missar att proppar på Västra stambanan byggs bort så att kapaciteten ökar. De glömmer att dessa förbättringar kommer skaraborgska företagare och resenärer till gagn. De glömmer definitivt att samma sossar, som nu gnäller om otillräckliga åtgärder, inte presterat annat än underfinansierade infrastrukturplaner under sina decennier vid makten. Alliansregeringens ambition att fortsätta utbyggnaden av infrastrukturen på landsbygden är viktig. Den förutsätter starka statsfinanser. Alliansregeringen och Anders Borg är Europamästare i finanspolitik!

Slutligen uppskattar jag partiets ambition att se över och justera pumplagen. Antalet bensinstationer på landsbygden har minskat dramatiskt i och med de orimliga krav som lagen medför. Bilen behövs för att klara livet på landsbygden och bilen behöver bensin. Därför måste kraven på landsbygdsstationer omedelbart lindras. Pumplagen var en produkt av rödgrönt samarbete under förra mandatperioden. Jag har noterat att lokala miljöpartister inte är beredda att stå upp för konsekvenserna. Som ett exempel kan nämnas Sture Gröndblad, MP-politiker i Skultorp. Denne applåderade pumplagen, men protesterade sedan ivrigt när bensinstationerna på orten avvecklades…

Läs gärna Moderaternas tio punkter för en levande landsbygd! Klicka här!

Tappade uppkopplingen