M-stämma till helgen

Blogginlägg

På lördag den 30 maj är det dags för Moderaterna i Skaraborg att hålla sitt årsmöte, eller förbundsstämma som det kallas. Då ska 100-talet ombud för de moderata partiföreningarna i Skaraborgs 15 kommuner ta ställning till ett antal förslag inom ett antal olika områden. Förbundsstämman är ungefär vad gruppspelet är i ishockey-VM. Det är där det avgörs vilka förslag som vinner stöd för att drivas vidare i slutspelet; Moderaternas partistämma som till hösten hålls i Karlstad.

Sex av de 20 motionerna har författas i Skövde och två av dem är jag pappa till; Reformera och modernisera LAS samt En ansvarsfull försvarspolitik. Moderaterna i Skövde står genom årsmötesbeslut bakom båda och har antagit dem som sina egna.

Reformera LAS
Lagen om anställningsskydd (LAS) är en dinosaurie på den svenska arbetsmarknaden. Urtidsödlan skyddar dem som har lyckats samla många tjänsteår på en och samma arbetsplats, men fnyser svavelosande åt dem med få tjänsteår, mer eller mindre oavsett deras kompetens eller deras betydelse för arbetsgivaren. För dem som står utanför arbetsmarknaden men vill in utgör den en svårforcerad spärr. Kort sagt; LAS bidrar till en att göra den svenska arbetsmarknaden onödigt stel och ickedynamisk. Därför måste den förnyas, moderniseras  och göras om. Jag har sneglat på Danmark, som tillämpar en modell där en lägre grad av anställningsskydd paras med en högre nivå i arbetslöshetsförsäkringen. Denna modell med flexibilitet och trygghet i skön förening borde kunna fungera även i Sverige.

En ansvarsfull försvarspolitik
Den andra motionen handlar om försvaret. Jag har ägnat försvarsfrågan mycken kraft och energi de senaste åren. Jag måste dessvärre medge att jag inte lyckats göra några avtryck i praktisk politik. Men nu är läget annorlunda. Den ryska björnen morrar inte längre dovt. Den vrålar hotfullt och har slagit sina ramar runt en självständig, europeisk nation! Hotet kan inte längre avfärdas som fantasi. Det är på riktigt.

Nu är det dags för Moderaterna att återta ledartröjan (den som man krängde av sig 2007) i svensk försvarspolitik. Det är dags att se och medge att försvaret är underdimensionerat, tveksamt sammansatt och framförallt underfinansierat. Det behövs avsevärda resurstillskott för att komma till rätta med problemen. I min och Skövdemoderaternas motion föreslår vi att försvarsanslaget successivt ska räknas upp med sikte på att nå två procent av BNP. Det är den kostnadsnivån som Nato har som målsättning för sina medlemsländer. Eftersom Moderaterna numera är varma och ivriga anhängare av ett svenskt medlemskap, menar jag att det är naturligt och konsekvent att även ta sikte på alliansens ekonomiska målsättning.

Det är i debatten om dessa båda frågor som jag främst planerar att fäkta på lördag. Men förmodligen i några till. Det är så – med enträget och uthålligt arbete – man kan och ska göra skillnad i ett politiskt parti.

LÄNKAR:

Motion om LAS
Motion om försvaret
Mer om förbundsstämman den 30 maj 2015

Tappade uppkopplingen