M troppar kyrkofanan

Blogginlägg

Idag kan man i SvD läsa att Moderaternas partistyrelse föreslår att partiet inte ställer upp i valen till Svenska kyrkan 2013. I alla fall inte till kyrkomöte och stiftsfullmäktige. Jag välkomnar förslaget.

Frågan är inte ny. Motioner på temat har väckts på åtminstone de två senaste partistämmorna . Första gången var det med knapp majoritet som partiet beslutade sig för att fortsätta deltagandet i de kyrkliga valen.

Svenska kyrkan och staten knöt äktenskapens band under kung Gustav Vasas hårdföra regering. Separationen skedde först år 2000. Men man kan nog här tala om separationsångest, för de politiska partiernas inflytande över kyrkan upphörde inte. Partierna dröjde sig kvar. Den nya kyrkoordningen gjorde de kyrkliga valen så omfattande och komplicerade, att de etablerade partiernas medverkan nästan var en förutsättning för ordningens fortlevnad. Själv har jag som partitjänsteman administrerat tre kyrkliga val och det krävde sannerligen sin man.

Att de politiska partierna lämnar kyrkan är förståndigt. Politiska preferenser och nycker ska inte appliceras på religionen. I en sekulär stat är det märkligt att politiken indirekt påverkar ett trossamfund med en sådan tydlighet att det ter sig direkt. Det är bra och sunt att Moderaterna tar täten för politikens avmarsch från religionen.

Sedan kan man givetvis fundera på vad detta innebär för kyrkan. Sannolikt att valdeltagandet går ner ytterligare i valet. Sannolikt att de “ickepolitiska” partierna vinner ytterligare terräng. På sikt måste kyrkoordningen göras om och anpassas, så att Svenska kyrkan i högre grad tillåts vara ett samfund bland andra.

Annika Håkanson (M) i Lidköping har också bloggat om frågan. Läs hennes blogg!

Tappade uppkopplingen